Zamówienia z wolnej ręki

Aktualne

Usługi:

 1. WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I
  SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA: BUDOWA
  NOWEGO OBIEKTU AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA
  SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH


  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/10/2019 z dnia 03.03.2020r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data utworzeniaData publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia P.Pieprzyca 03-03-2020 03-03-2020 plik PDF
  [105.84 KB]

 2. Usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów
  Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/8/2019 z dnia 03.01.2020r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data utworzeniaData publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510000463-N-2020 z dnia 03-01-2020 r K.Wojtowicz P.Pieprzyca 03-01-2020 03-01-2020 plik PDF
  [182.29 KB]

Usżugi: 1. Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/10/2019 z dnia 03.03.2020r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data utworzeniaData publikacji Pobierz
  [rozmiar]

Informacja z art 8a ust. 5 PZP

Zamawiający informuje, że:

1.W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 (prawo dostępu do przekazanych danych osobowych) rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 (prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych) rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.ostatnia modyfikacja:
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Izabela StanekAkademia Muzyczna Katowice - budynek