Struktura

Struktura organizacyjna
Władze
Status prawny
Struktura własnościowa i majątek
Dane kontaktowe


Władze

 1. Jednoosobowym organem Uczelni jest Rektor. Zastępcami Rektora są prorektorzy. Funkcje kierownicze w Uczelni sprawują prorektorzy i dziekani. Zastępcami dziekanów są prodziekani. Kompetencje Rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów określone są w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w Statucie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz w Regulaminie Organizacyjnym Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

 2. Kolegialnymi organami Uczelni są Senat, Rada Uczelni oraz Rada ds. nadawania stopni. Ich kompetencje określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statut Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

 3. Kanclerz kieruje z upoważnienia Rektora administracją i gospodarką Uczelni. Jego kompetencje określa Statut Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Regulamin Organizacyjny Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

 4. Kwestor pełni funkcje głównego księgowego Uczelni i jest zastępcą Kanclerza. Obowiązki i uprawnienia Kwestora Uczelni określa ustawa o finansach publicznych oraz Regulamin Organizacyjny Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Władze Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Kadencja 2020-2024

JM Rektor
prof. dr hab. Władysław Szymański
e-mail:
tel. 32 7792 112

Prorektor ds. dydaktyki i nauki
prof. dr hab. Wanda Palacz
e-mail:,
tel. 32 7792 111

Prorektor ds. studentów i doktorantów
prof. dr hab. Jacek Glenc
e-mail:,
tel. 32 7792 111


Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej
dr hab. Jarosław Mamczarski, prof. AM
e-mail:,
tel. 32 7792 302

Prodziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej
dr hab. Szymon Bywalec, prof. AM
e-mail:,
tel. 32 7792 302


Dziekan Wydziału Instrumentalnego
prof. dr hab. Marek Nosal
e-mail:,
tel. 32 7792 302

Prodziekan Wydziału Instrumentalnego
adt dr hab. Krzysztof Fiedukiewicz
e-mail:,
tel. 32 7792 302

Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego
prof. dr hab. Ewa Biegas
e-mail:,
tel. 32 7792 304

Prodziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego
dr hab. Katarzyna Makowska, prof. AM
e-mail:,
tel. 32 7792 304

Dziekan Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
dr hab. Paweł Tomaszewski, prof. AM
e-mail:,
tel. 32 7792 302

Prodziekan Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
asyst. Tomasz Kałwak
e-mail:,
tel. 32 7792 302Kanclerz
mgr Katarzyna Pleśniak
e-mail:,
tel. 32 7792 111

Skład Senatu Akademii Muzycznej

 1. prof. dr hab. Władysław Szymański
 2. prof. dr hab. Wanda Palacz
 3. prof. dr hab. Ewa Biegas
 4. dr hab. Jarosław Mamczarski, prof. AM
 5. dr hab. Paweł Tomaszewski, prof. AM
 6. prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda
 7. prof. dr hab. Tomasz Miczka
 8. dr hab. Arkadiusz Adamski, prof. AM
 9. dr hab. Szymon Bywalec, prof. AM
 10. dr hab. Piotr Chołołowicz, prof. AM
 11. dr hab. Anna Górecka, prof. AM
 12. prof. dr hab. Szymon Krzeszowiec
 13. prof. dr hab. Arkadiusz Kubica
 14. dr hab. Ludwika Konieczna-Nowak, prof. AM
 15. dr hab. Katarzyna Makowska, prof. AM
 16. prof. dr hab. Aleksander Nowak
 17. dr hab. Marek Pilch, prof. AM
 18. dr hab. Tadeusz Wykurz, prof. AM
 19. adt dr hab. Wojciech Stępień
 20. adt dr hab. Małgorzata Wasiucionek-Potera
 21. adt dr Adam Krzeszowiec
 22. asyst. Mateusz Borowiak
 23. wykł. dr Anna Banaś
 24. wykł. Bartłomiej Barwinek
 25. mgr Katarzyna Pleśniak
 26. Piotr Bartoszek
 27. Karol Jóźwik
 28. Andrzej Mandryka
 29. Sylwester Marczuk
 30. Wojciech Wieczorek
 31. Krystian Wołczański
 32. Karol Zamorski-Świetlik

Skład Rady Uczelni

 1. dr Jacek Siebel – przewodniczący Rady
 2. prof. dr hab. n. med. Wacław Kuczmik
 3. Maciej Biskupski
 4. prof. dr hab. Grzegorz Biegas
 5. dr hab. Iwona Bańska, prof. AM
 6. mgr Katarzyna Pleśniak
 7. Karol Zamorski-Świetlik (przewodniczący Samorządu Studenckiego)ostatnia modyfikacja: 07-12-2023 10:28
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Izabela StanekAkademia Muzyczna Katowice - budynek