Struktura

Struktura organizacyjna
Władze
Status prawny
Struktura własnościowa i majątek
Dane kontaktowe


Struktura własnościowa i majątek

 1. Struktura własnościowa: majątek trwały stanowi własność Akademii Muzycznej w Katowicach.
 2. Majątek Akademii Muzycznej w Katowicach:
  • 2001r.
   Stan na dzień 31.12.2001r. Majątek Akademii Muzycznej w Katowicach wynosi 6.165.072,14 zł, w tym m.in.:
   1. majątek trwały (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe wynosi: 3.864.171,17
   2. majątek obrotowy (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynosi: 2.300.900,97
  • 2002r.
   Stan na dzień 31.12.2002r. Majątek Akademii Muzycznej w Katowicach wynosi: 6.804.950,91 zł, w tym m.in.:
   1. aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynosi: 3.942.119,05
   2. aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynosi: 2.862.831,86
  • 2003r.
   Stan na dzień 31.12.2003r. Majątek Akademii Muzycznej w Katowicach wynosi: 7.752.434,27 zł, w tym m.in.:
   1. aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynosi: 4.092.856.87
   2. aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynosi: 3.659.577,40
  • 2004r.
   Stan na dzień 31.12.2004r. Majątek Akademii Muzycznej w Katowicach wynosi: 8.991.819,03 zł, w tym m.in.:
   1. aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynosi: 6.315.020,50
   2. aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynosi: 2.676.798,53
  • 2005r.
   Stan na dzień 31.12.2005r. Majątek Akademii Muzycznej w Katowicach wynosi: 19.461.086,71 zł, w tym m.in.:
   1. aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynosi: 15.646.896,52
   2. aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynosi: 3.814.190,19
  • 2006r.
   Stan na dzień 31.12.2006r. Majątek Akademii Muzycznej w Katowicach wynosi: 37.070.306,66 zł, w tym m.in.:
   1. aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynosi: 33.125.464,96
   2. aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynosi:3.944.841.70
  • 2007r.
   Stan na dzień 31.12.2007r. Majątek Akademii Muzycznej w Katowicach wynosi: 63.332.685,33 zł, w tym m.in.:
   1. aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynosi: 61.329.558,92
   2. aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynosi:2.003.126,41
  • 2008 r.
   Stan na dzień 31.12.2008 r. Majątek Akademii Muzycznej w Katowicach wynosi: 61.805.603,18 zł, w tym m.in.:
   1. aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynosi: 58.964.143,77
   2. aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynosi: 2.841.459,41
  • 2009 r.
   Stan na dzień 31.12.2009 r. Majątek Akademii Muzycznej w Katowicach wynosi: 59.997.518,36 zł, w tym m.in.:
   1. aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynosi: 56.684.821,62
   2. aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynosi: 3.312.696,74
  • 2010 r.
   Stan na dzień 31.12.2010 r. Majątek Akademii Muzycznej w Katowicach wynosi: 61.569.236,22 zł, w tym m.in.:
   1. aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynosi: 56.982.264,56
   2. aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynosi: 4.586.971,66
  • 2011 r.
   Stan na dzień 31.12.2011 r. Majątek Akademii Muzycznej w Katowicach wynosi: 61.127.691,26 zł, w tym m.in.:
   1. aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynosi: 57.457.897,54
   2. aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynosi: 3.669.793,72
  • 2012 r.
   Stan na dzień 31.12.2012 r. Majątek Akademii Muzycznej w Katowicach wynosi: 62.054.331,22 zł, w tym m.in.:
   1. aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynosi: 56.819.439,17
   2. aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynosi: 5.234.892,05
  • 2013 r.
   Stan na dzień 31.12.2013 r. Majątek Akademii Muzycznej w Katowicach wynosi: 68.307.838,28 zł, w tym m.in.:
   1. aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynosi: 61.638.170,26
   2. aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynosi: 6.669.668,02
  • 2014 r.
   Stan na dzień 31.12.2014 r. Majątek Akademii Muzycznej w Katowicach wynosi: 70.139.222,30 zł, w tym m.in.:
   1. aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynosi: 60.829.857,19
   2. aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynosi: 9.309.365,11
  • 2015 r.
   Stan na dzień 31.12.2015 r. majątek Akademii Muzycznej w Katowicach wynosi: 68.766.985,77 zł, w tym m.in.:
   1. aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynosi: 59.041.144,00
   2. aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynosi: : 9.725.841,77
  • 2016 r.
   Stan na dzień 31.12.2016 r. majątek Akademii Muzycznej w Katowicach wynosi: 68.262.533,91 zł, w tym m.in.:
   1. aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynosi: 57.987.377,63
   2. aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynosi: : 10.275.156,28
  • 2017 r.
   Stan na dzień 31.12.2017 r. majątek Akademii Muzycznej w Katowicach wynosi: 78.354.981,20 zł, w tym m.in.:
   1. aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynosi: 64.203.718,43
   2. aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynosi: : 14.151.262,77
  • 2018 r.
   Stan na dzień 31.12.2018 r. majątek Akademii Muzycznej w Katowicach wynosi: 83 107 262,14 zł, w tym m.in.:
   1. aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynosi: 64 401 240,44
   2. aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynosi: : 18 706 021,70
  • 2019 r.
   Stan na dzień 31.12.2019 r. majątek Akademii Muzycznej w Katowicach wynosi: 91.511,737,45 zł, w tym m.in.:
   1. aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynosi: 68.959.163,37
   2. aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynosi: 22.552.574,08 zł


ostatnia modyfikacja: 27.05.2010
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Izabela StanekAkademia Muzyczna Katowice - budynek