Struktura

Struktura organizacyjna
Władze
Status prawny
Struktura własnościowa i majątek
Dane kontaktowe


Struktura organizacyjna

Rektor -prof. dr hab. Władysław Szymański

Prorektor ds. dydaktyki i nauki-prof. dr hab. Wanda Palacz
Prorektor ds. studentów i doktorantów -prof. dr hab. Jacek Glenc

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej

Dziekan -dr hab. Jarosław Mamczarski, prof. AM
Prodziekan -dr hab. Szymon Bywalec, prof. AM

Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki -Kierownik - prof. dr hab. Aleksander Nowak
          Zakład Teorii Muzyki – Kierownik – adt dr Magdalena Stochniol
Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej-Kierownik - prof. dr hab. Mirosław Jacek Błaszczyk
Katedra Dyrygentury Chóralnej -Kierownik – prof. dr hab. Władysław Szymański
Katedra Edukacji Muzycznej i Rytmiki- Kierownik - dr hab. Grażyna Darłak, prof. AM
Katedra Muzykoterapii- Kierownik - dr hab. Ludwika Konieczna-Nowak, prof. AM

Wydział Instrumentalny

Dziekan -prof. dr hab. Marek Nosal
Prodziekan -adt dr hab. Krzysztof Fiedukiewicz

Katedra Akordeonu -Kierownik - dr hab. Piotr Chołołowicz, prof. AM
Katedra Fortepianu -Kierownik - dr hab. Magdalena Lisak, prof. AM
Katedra Gitary i Harfy -Kierownik - prof. dr hab. Wanda Palacz
Katedra Instrumentów Smyczkowych -Kierownik - prof. dr hab. Szymon Krzeszowiec
          Zakład Skrzypiec
          Zakład Wiolonczeli – Kierownik – dr hab. Natalia Kurzac-Kotula, prof. AM
Katedra Instrumentów Dętych Drewnianych -Kierownik - dr hab. Arkadiusz Adamski, prof. AM
Katedra Instrumentów Dętych Blaszanych i Perkusji -Kierownik - dr hab. Michał Mazurkiewicz, prof. AM
Katedra Kameralistyki -Kierownik - prof. dr hab. Arkadiusz Kubica
Katedra Klawesynu i Historycznych Praktyk Wykonawczych -Kierownik - dr hab. Marek Pilch, prof. AM
Katedra Organów i Muzyki Kościelnej -Kierownik - dr hab. Krzysztof Lukas, prof. AM

Wydział Wokalno-Aktorski

Dziekan -prof. dr hab. Ewa Biegas
Prodziekan -dr hab. Katarzyna Makowska, prof. AM

            Zakład Tańca– Kierownik – adt dr Jacek Łumiński
Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej

Dziekan -dr hab. Paweł Tomaszewski, prof. AM
Prodziekan -asyst. Tomasz Kałwak

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

Pełnomocnik Rektora ds. Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego -dr Ewelina Wilburg-Marzec

Biblioteka

Dyrektor -st. kustosz dyplomowany mgr Iwona Biasostatnia modyfikacja: 07-12-2023 10:28
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Izabela StanekAkademia Muzyczna Katowice - budynek