Struktura

Struktura organizacyjna
Władze
Status prawny
Struktura własnościowa i majątek
Dane kontaktowe


Status prawny

  1. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach jest państwową szkołą wyższą. Uczelnia została założona we wrześniu 1929 r. jako Konserwatorium Muzyczne. 1 września 1945 r. Dekretem Ministerstwa Kultury i Sztuki zostało reaktywowane Śląskie Konserwatorium Muzyczne. 1 lutego 1946 r. Śląskie Konserwatorium Muzyczne przekształcone zostało w Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach na mocy Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury i Sztuki Nr 2 z dn. 8 lipca 1946 r.). Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1979 r. zmieniono nazwę Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego na Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Dz. U. Nr 23, poz. 153 z 1979).

  2. Akademia Muzyczna działa na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668) oraz Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, zatwierdzonego przez Senat w dniu 16 kwietnia 2019 r. z późniejszymi zmianami.

  3. Organem nadzorującym działalność Uczelni w sprawach organizacyjnych i merytorycznych, nie naruszających jej samodzielności w dziedzinie nauczania, twórczości muzycznej i badań naukowych jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


ostatnia modyfikacja: 13-03-2024 07:48
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Izabela StanekAkademia Muzyczna Katowice - budynek