Zamówienia Publiczne

Archiwum

2017

Dostawy:

 1. Modernizacja systemu nagłośnienia Sali Koncertowej
  Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach


  Zamówienie publiczne o numerze Nr sprawy: ZP/AM/7/2017 z dnia 23.06.2017r.
  Termin składania ofert: 03-07-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  16-10-2017 13:43 plik PDF
  [198.08 KB]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia P.Pieprzyca 31-07-2017 10:00 plik PDF
  [201.24 KB]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  19-07-2017 13:44 plik PDF
  [257.93 KB]
  Oświadczenie - grupa kapitałowa K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  03-07-2017 12:39 plik PDF
  [511.76 KB]
  Informacja z otwarcia ofert K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  03-07-2017 12:37 plik PDF
  [134.02 KB]
  Odpowiedź nr 2 na zapytanie dotyczące treści SIWZ K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  28-06-2017 10:24 plik PDF
  [178.72 KB]
  Informacja o zmianie treści SIWZ K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-06-2017 12:26 plik PDF
  [236.05 KB]
  Odpowiedź na zapytanie dotyczące treści SIWZ K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-06-2017 12:25 plik PDF
  [328.55 KB]
  SIWZ P.Pieprzyca 23-06-2017 15:43 plik PDF
  [1192.93 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu P.Pieprzyca 23-06-2017 15:42 plik PDF
  [252.58 KB]

 2. Dostawa fortepianu historycznego dla Akademii Muzycznej
  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/10/2017 z dnia 22.09.2017r.
  Termin składania ofert: 02-10-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  18-10-2017 10:46 plik PDF
  [207.77 KB]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  13-10-2017 19:00 plik PDF
  [693.17 KB]
  Oświadczenie - grupa kapitałowa K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  02-10-2017 12:47 plik PDF
  [732.11 KB]
  Informacja z otwarcia ofert K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  02-10-2017 12:47 plik PDF
  [126.76 KB]
  Wzór umowy K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  22-09-2017 15:01 plik PDF
  [510.69 KB]
  SIWZ fortepian historyczny K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  22-09-2017 15:00 plik PDF
  [1094.31 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  22-09-2017 15:00 plik PDF
  [552.32 KB]

 3. Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku CNiEM
  Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/13/2017 z dnia 25.09.2017r.
  Termin składania ofert: 03-10-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  24-10-2017 09:10 plik PDF
  [153.84 KB]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  17-10-2017 13:49 plik PDF
  [174.48 KB]
  Oświadczenie - grupa kapitałowa K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  03-10-2017 13:14 plik PDF
  [733.75 KB]
  Informacja z otwarcia ofert K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  03-10-2017 13:14 plik PDF
  [136.79 KB]
  Wzór umowy - zał. nr 3 K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  25-09-2017 13:14 plik PDF
  [478.66 KB]
  SIWZ, zał. 1-2, 4 K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  25-09-2017 13:14 plik PDF
  [1372.67 KB]
  Ogłoszenie nr 592773 (modernizacja sieci teeinformatycznej) PDF K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  25-09-2017 13:11 plik PDF
  [659.85 KB]

 4. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Akademii
  Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/14/2017 z dnia 07.11.2017r.
  Termin składania ofert: 20-11-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Informacja o unieważnieniu postępowania K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  01-12-2017 12:31 plik PDF
  [311.16 KB]
  Informacja z otwarcia K.Wojtowicz 20-11-2017 14:35 plik PDF
  [368.07 KB]
  Oświadczenie - grupa kapitałowa K.Wojtowicz 20-11-2017 12:24 plik PDF
  [513.23 KB]
  Informacja z otwarcia ofert K.Wojtowicz 20-11-2017 12:24 plik PDF
  [76.73 KB]
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  14-11-2017 12:52 plik PDF
  [195.55 KB]
  Informacja o zmianie treści SIWZ K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  14-11-2017 12:52 plik PDF
  [301.07 KB]
  Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  14-11-2017 12:52 plik PDF
  [1247.65 KB]
  Zał. nr 1-2 do SIWZ wersja edytowalna K.Wojtowicz 07-11-2017 12:43 plik ZIP
  [28.9 KB]
  Zał. nr 4 do SIWZ K.Wojtowicz 07-11-2017 12:41 plik PDF
  [377.66 KB]
  Zał. nr 3B do SIWZ K.Wojtowicz 07-11-2017 12:41 plik PDF
  [472.86 KB]
  Zał. nr 3A do SIWZ K.Wojtowicz 07-11-2017 12:41 plik PDF
  [593.25 KB]
  Zał. nr 1-2 do SIWZ K.Wojtowicz 07-11-2017 12:35 plik PDF
  [553.19 KB]
  SIWZ K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  07-11-2017 12:35 plik PDF
  [757.09 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  07-11-2017 12:35 plik PDF
  [243.26 KB]

 5. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Akademii
  Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/16/2017 z dnia 01.12.2017r.
  Termin składania ofert: 11-12-2017 do godziny 09:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia P.Pieprzyca 03-01-2018 15:38 plik PDF
  [206.67 KB]
  Informacja K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  15-12-2017 10:32 plik PDF
  [272.54 KB]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  12-12-2017 10:06 plik PDF
  [824.19 KB]
  Informacja z otwarcia ofert K.Wojtowicz 11-12-2017 10:40 plik PDF
  [710.44 KB]
  Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  05-12-2017 10:20 plik PDF
  [176.97 KB]
  Zał. nr 4 do SIWZ K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  01-12-2017 14:38 plik PDF
  [377.79 KB]
  Zał. nr 3B do SIWZ K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  01-12-2017 14:37 plik PDF
  [358.73 KB]
  Zał. nr 3A do SIWZ K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  01-12-2017 14:37 plik PDF
  [463.26 KB]
  Zał. nr 1-2-5 do SIWZ K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  01-12-2017 14:36 plik ZIP
  [39.3 KB]
  Ogłoszenie o zamowieniu K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  01-12-2017 14:28 plik PDF
  [244.98 KB]
  AM/SIWZ/energia K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  01-12-2017 14:27 plik PDF
  [759.82 KB]

 6. Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im.
  Karola Szymanowskiego w Katowicach - trąbki

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/3/2017 z dnia 10.05.2017r.
  Termin składania ofert: 21-06-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2017-OJS160-330221-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  23-08-2017 09:37 plik PDF
  [112.48 KB]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-115041-NF03-PL K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  22-08-2017 06:53 plik PDF
  [113.97 KB]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  09-08-2017 10:31 plik PDF
  [280.59 KB]
  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  21-06-2017 12:10 plik PDF
  [181.06 KB]
  Informacja z otwarcia ofert K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  21-06-2017 12:09 plik PDF
  [118.3 KB]
  Ogłoszenie zmian - sprostowanie - trąbki 2017-OJS100-198426-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  26-05-2017 09:01 plik PDF
  [87.95 KB]
  Ogłoszenie zmian - sprostowanie - trąbki ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-068851-NF14-PL K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  23-05-2017 12:55 plik PDF
  [89.66 KB]
  Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ oraz zmiana tresci SIWZ K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  23-05-2017 12:53 plik PDF
  [569.26 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu - trąbki 2017-OJS089-174134-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  10-05-2017 09:42 plik PDF
  [128.56 KB]
  Trąbki K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  10-05-2017 09:41 plik ZIP
  [1647.94 KB]

 7. Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im.
  Karola Szymanowskiego w Katowicach - dwa (2) fortepiany
  koncertowe oraz jeden (1) fortepian koncertowy kameralny

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/4/2017 z dnia 01.04.2017r.
  Termin składania ofert: 10-05-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2017-OJS112-225400-pl (1) K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  14-06-2017 10:10 plik PDF
  [100.38 KB]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-079083-NF03-PL K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  13-06-2017 11:58 plik PDF
  [102.93 KB]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  08-06-2017 17:29 plik PDF
  [281.83 KB]
  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  10-05-2017 13:59 plik PDF
  [700.02 KB]
  Informacja z otwarcia ofert K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  10-05-2017 13:58 plik PDF
  [148.63 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu - fortepiany Steinway 2017-OJS065-122105-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  01-04-2017 10:24 plik PDF
  [119.96 KB]
  Fortepiany Steinway K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  01-04-2017 10:22 plik ZIP
  [1663.2 KB]

 8. Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im.
  Karola Szymanowskiego w Katowicach - trzy (3) fortepiany
  koncertowe

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/5/2017 z dnia 01.04.2017r.
  Termin składania ofert: 10-05-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówenia 2017-OJS118-236737-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  22-06-2017 11:33 plik PDF
  [102.4 KB]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-082250-NF03-PL K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  20-06-2017 10:59 plik PDF
  [104.22 KB]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  13-06-2017 12:15 plik PDF
  [277.3 KB]
  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  10-05-2017 14:05 plik PDF
  [699.54 KB]
  Informacja z otwarcia ofert K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  10-05-2017 14:05 plik PDF
  [144.72 KB]
  Formularz ofertowy/załącznik nr 1 do SIWZ K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  04-04-2017 07:22 plik ZIP
  [37.43 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu - fortepiany Yamaha i Bosendorfer 2017-OJS065-122098-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  01-04-2017 10:32 plik PDF
  [120.67 KB]
  Fortepiany Yamaha/Bosendorfer K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  01-04-2017 10:30 plik ZIP
  [1833.28 KB]

 9. Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im.
  Karola Szymanowskiego w Katowicach - dwa (2) fortepiany

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/6/2017 z dnia 28.06.2017r.
  Termin składania ofert: 07-08-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2017-OJS166-341559-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  31-08-2017 13:38 plik PDF
  [109.4 KB]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-118728-NF03-PL K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  29-08-2017 13:50 plik PDF
  [108.96 KB]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  22-08-2017 12:23 plik PDF
  [264.56 KB]
  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  07-08-2017 11:29 plik PDF
  [689.85 KB]
  Informacja z otwarcia ofert K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  07-08-2017 11:29 plik PDF
  [128.25 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu 2017-OJS121-244570-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  28-06-2017 10:08 plik PDF
  [129.83 KB]
  Fortepiany K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  28-06-2017 10:08 plik ZIP
  [1630.12 KB]

 10. Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej
  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – dwa (2)
  fortepiany koncertowe


  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/8/2017 z dnia 02.08.2017r.
  Termin składania ofert: 12-09-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/2017-OJS215-446573-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  09-11-2017 09:15 plik PDF
  [111.15 KB]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-155908-NF03-PL K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  07-11-2017 15:00 plik PDF
  [111.94 KB]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  25-10-2017 08:56 plik PDF
  [259.01 KB]
  Oświadczenie - grupa kapitałowa K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  12-09-2017 12:04 plik PDF
  [339.55 KB]
  Informacja z otwarcia ofert K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  12-09-2017 12:03 plik PDF
  [235.93 KB]
  Fortepiany SIWZ/załączniki P.Pieprzyca 02-08-2017 10:16 plik ZIP
  [1623.54 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane) P.Pieprzyca 02-08-2017 09:40 plik PDF
  [127.61 KB]

 11. Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej
  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - skrzypce (1
  szt.)

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/9/2017 z dnia 27.09.2017r.
  Termin składania ofert: 10-11-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018-OJS051-112837-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  14-03-2018 11:40 plik PDF
  [102.37 KB]
  ENOTICES/Akademiamuzyczna-2018-040490-NF03-PL K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  13-03-2018 12:42 plik PDF
  [104.78 KB]
  Zawiadomienie o unieważnieniu czynności Zamawiającego Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  19-02-2018 14:59 plik PDF
  [1305.24 KB]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  16-01-2018 09:57 plik PDF
  [693.16 KB]
  Oświadczenie - grupa kapitałowa K.Wojtowicz 10-11-2017 12:36 plik PDF
  [698.48 KB]
  Informacja z otwarcia ofert K.Wojtowicz 10-11-2017 12:33 plik PDF
  [142.47 KB]
  Ogłoszenie zmian - sprostowanie - skrzypce 2017-OJS211-438282-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  03-11-2017 10:31 plik PDF
  [68.81 KB]
  Sprostowanie -skrzypce P.Pieprzyca 02-11-2017 12:21 plik PDF
  [73.18 KB]
  Zmiana Siwz - skrzypce P.Pieprzyca 02-11-2017 12:21 plik PDF
  [337.33 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu 2017-OJS185-378625-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-09-2017 13:51 plik PDF
  [117.29 KB]
  Skrzypce K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-09-2017 13:51 plik ZIP
  [1591.24 KB]

Roboty budowlane:

 1. Modernizacja toalet I i II piętra w budynku Pawilonu
  Dydaktycznego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
  w Katowicach przy ul. Krasińskiego 27A

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/11/2017 z dnia 25.09.2017r.
  Termin składania ofert: 10-10-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  13-11-2017 13:28 plik PDF
  [210.37 KB]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  26-10-2017 13:36 plik PDF
  [173.63 KB]
  Oświadczenie - grupa kapitałowa K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  10-10-2017 14:12 plik PDF
  [734.91 KB]
  Informacja z otwarcia ofert K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  10-10-2017 14:12 plik PDF
  [143.59 KB]
  Wzór umowy - zał. nr 3 K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  25-09-2017 13:31 plik PDF
  [617.03 KB]
  Rysunki - zał. nr 7 cz.2 K.Wojtowicz 25-09-2017 12:58 plik ZIP
  [9071.07 KB]
  Rysunki - zał. nr 7 cz.1 K.Wojtowicz 25-09-2017 12:57 plik ZIP
  [14732.81 KB]
  Opis techniczny - zał nr 6 K.Wojtowicz 25-09-2017 12:45 plik PDF
  [859.36 KB]
  Przedmiar robót budowlanych - zał. nr 5 K.Wojtowicz 25-09-2017 12:44 plik PDF
  [344.72 KB]
  STWiORB - zał. nr 4 K.Wojtowicz 25-09-2017 12:44 plik PDF
  [1479.51 KB]
  SIWZ, zał. 1-2 K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  25-09-2017 12:41 plik PDF
  [1239.22 KB]
  Ogłoszenie nr 592419 (modernizacja toalet) PDF K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  25-09-2017 12:41 plik PDF
  [658.67 KB]

 2. Modernizacja ogrodzenia przy ulicy Wojewódzkiej 56 oraz
  ulicy Zacisze 5 w Katowicach

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/12/2017 z dnia 25.09.2017r.
  Termin składania ofert: 10-10-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  13-11-2017 13:31 plik PDF
  [208.6 KB]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/strona K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  31-10-2017 11:31 plik PDF
  [245.49 KB]
  Oświadczenie - grupa kapitałowa K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  10-10-2017 14:02 plik PDF
  [731.79 KB]
  Informacja z otwarcia ofert K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  10-10-2017 14:02 plik PDF
  [156.03 KB]
  Rysunek wzoru ogrodzenia - zał. nr 8 K.Wojtowicz 25-09-2017 13:05 plik PDF
  [524.72 KB]
  Opis techniczny - zał. nr 7 K.Wojtowicz 25-09-2017 13:05 plik PDF
  [2158.76 KB]
  Mapa sytuacyjna Wojewódzka 56 - zał. nr 6b K.Wojtowicz 25-09-2017 13:04 plik PDF
  [2269.28 KB]
  Mapa sytuacyjna Zacisze 5 - zał. nr 6a K.Wojtowicz 25-09-2017 13:04 plik PDF
  [3655.06 KB]
  Przedmiat robót budowlanych - zał. nr 5 K.Wojtowicz 25-09-2017 13:04 plik PDF
  [274.67 KB]
  STWiORB - zał. nr 4 K.Wojtowicz 25-09-2017 13:04 plik PDF
  [465.4 KB]
  Wzór umowy - zał. nr 3 K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  25-09-2017 13:03 plik PDF
  [606.11 KB]
  SIWZ, zał. 1-2 K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  25-09-2017 13:03 plik PDF
  [1237.91 KB]
  Ogłoszenie nr 592344 (modernizacja ogrodzenia) PDF K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  25-09-2017 13:03 plik PDF
  [734.57 KB]ostatnia modyfikacja: 14-03-2018 11:40
osoba modyfikująca: Katarzyna Wójtowicz
za treść odpowiada: Izabela StanekAkademia Muzyczna Katowice - budynek