Zamówienia Publiczne

Archiwum

2015

Dostawy:

 1. Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej
  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z podziałem na 3 zadania

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/2/2015 z dnia 02.10.2015r.
  Termin składania ofert: 12-10-2015 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzielniu zamówienia P.Pieprzyca 30-10-2015 14:19 plik PDF
  [153.07 KB]
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 2 P.Pieprzyca 20-10-2015 14:08 plik PDF
  [283.43 KB]
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1 P.Pieprzyca 20-10-2015 14:06 plik PDF
  [279.93 KB]
  Zawiadomienie o unieważnieniu zadania nr 3 P.Pieprzyca 19-10-2015 14:25 plik PDF
  [318.81 KB]
  Ogłoszenie o zmianie ogloszenia P.Pieprzyca 29-09-2015 12:40 plik PDF
  [125.45 KB]
  Informacja o zmianie treści SIWZ P.Pieprzyca 29-09-2015 12:40 plik PDF
  [277 KB]
  SIWZ P.Pieprzyca 29-09-2015 08:33 plik PDF
  [797.3 KB]
  Wzór umowa P.Pieprzyca 29-09-2015 08:23 plik PDF
  [252.85 KB]
  Ogloszenie o zamówieniu P.Pieprzyca 29-09-2015 08:22 plik PDF
  [422.92 KB]

 2. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów
  Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w
  Katowicach"

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/3/2015 z dnia 02.10.2015r.
  Termin składania ofert: 12-10-2015 do godziny 11:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia P.Pieprzyca 24-11-2015 11:02 plik PDF
  [429.19 KB]
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty P.Pieprzyca 20-10-2015 14:20 plik PDF
  [328.24 KB]
  Odpowiedź nr 2 na zapytania do treści SIWZ P.Pieprzyca 08-10-2015 11:43 plik PDF
  [811.67 KB]
  Załączniki do SIWZ P.Pieprzyca 07-10-2015 12:49 plik ZIP
  [59.07 KB]
  Informacja o zmianie treści SIWZ P.Pieprzyca 07-10-2015 12:48 plik PDF
  [298.8 KB]
  Odpowiedź nr 1 na zapytania dotyczące treści SIWZ P.Pieprzyca 07-10-2015 12:47 plik PDF
  [866.12 KB]
  SIWZ P.Pieprzyca 02-10-2015 14:30 plik PDF
  [727.62 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu P.Pieprzyca 02-10-2015 14:27 plik PDF
  [152.95 KB]

 3. Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  publicznego na zakup i dostawę infrastruktury badawczej dla
  realizacji projektu Zamawiającego pod nazwą "Nowe tendencje
  w interpretacji współczesnej literatury akordeonowej w
  kontekście użytego instrumentarium i środków
  elektronicznych"

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/4.8a/1/2015 z dnia 20.02.2015r.
  Termin składania ofert: 27-02-2015 do godziny 09:30

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Zawiadomienie o wyborze oferty P.Pieprzyca 06-03-2015 13:39 plik PDF
  [744.22 KB]
  Zapytanie ofertowe P.Pieprzyca 20-02-2015 13:15 plik PDF
  [123.64 KB]

 4. Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  publicznego na zakup i dostawę urządzeń i sprzętu
  uzupełniającego aparaturę badawczą wraz z licencją oraz
  upgradami do studia nagrań 6 i 07 w budynku przy ul.
  Krasińskiego 27 do celów realizacji projektu
  Zamawiającego pod nazwą: "Badania parametrów propagacji
  dźwięku instrumentów muzycznych w warunkach akustycznych
  studia nagrań"

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/4.8a/2/2015 z dnia 10.12.2015r.
  Termin składania ofert: 17-12-2015 do godziny 09:30

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Zawiadomienie o wyborze oferty P.Pieprzyca 18-12-2015 11:20 plik PDF
  [500.47 KB]
  Zapytanie ofertowe P.Pieprzyca 10-12-2015 12:54 plik PDF
  [630.37 KB]

 5. Dostawa tuby dla Akademii Muzycznej im. Karola
  Szymanowskiego w Katowicach

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/4/2015 z dnia 19.10.2015r.
  Termin składania ofert: 27-10-2015 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia P.Pieprzyca 06-11-2015 16:21 plik PDF
  [129.31 KB]
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty P.Pieprzyca 02-11-2015 11:40 plik PDF
  [260.68 KB]
  SIWZ P.Pieprzyca 19-10-2015 14:51 plik PDF
  [650.76 KB]
  Ogłoszenie o zamowieniu P.Pieprzyca 19-10-2015 14:50 plik PDF
  [152.51 KB]

Roboty budowlane:

 1. Termomodernizacja budynku Domu Studenta położonego przy ul.
  Krasińskiego 27 w Katowicach

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/1/2015 z dnia 19.03.2015r.
  Termin składania ofert: 30-03-2015 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia P.Pieprzyca 14-05-2015 15:49 plik PDF
  [433.92 KB]
  Zawiadomienie o wyborze oferty P.Pieprzyca 27-04-2015 11:12 plik PDF
  [1036.52 KB]
  Odpowiedź nr 7 na zapytania do treści SIWZ P.Pieprzyca 26-03-2015 10:33 plik PDF
  [869.47 KB]
  Odpowiedź nr 6 na zapytanie do treści SIWZ P.Pieprzyca 20-03-2015 13:30 plik PDF
  [681.19 KB]
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 P.Pieprzyca 19-03-2015 09:07 plik PDF
  [366.25 KB]
  Informacja nr 2 o zmianie treści SIWZ P.Pieprzyca 19-03-2015 09:05 plik PDF
  [609.37 KB]
  Odpowiedzi nr 5 na zapytania do treści SIWZ P.Pieprzyca 19-03-2015 09:04 plik PDF
  [1846.06 KB]
  Odpowiedź nr 4 na zapytania do treści SIWZ P.Pieprzyca 17-03-2015 13:19 plik PDF
  [550.71 KB]
  Odpowiedzi nr 3 na zapytania do treści SIWZ P.Pieprzyca 12-03-2015 13:11 plik PDF
  [713.69 KB]
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia P.Pieprzyca 11-03-2015 11:54 plik PDF
  [370.09 KB]
  Informacja o zmianie treści SIWZ nr 2 P.Pieprzyca 11-03-2015 11:54 plik PDF
  [1018.24 KB]
  Odpowiedzi nr 2 na zapytania do treści SIWZ P.Pieprzyca 11-03-2015 11:53 plik PDF
  [1209.79 KB]
  Informacja o zmianie treści SIWZ P.Pieprzyca 09-03-2015 14:13 plik PDF
  [563.51 KB]
  Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ P.Pieprzyca 09-03-2015 14:13 plik PDF
  [570.81 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu P.Pieprzyca 06-03-2015 14:09 plik PDF
  [411.27 KB]
  SIWZ, zał. nr 1-8 do SIWZ P.Pieprzyca 06-03-2015 13:37 plik PDF
  [397.39 KB]
  Tabela równoważności - zał. nr 13 P.Pieprzyca 06-03-2015 13:12 plik PDF
  [47.27 KB]
  Decyzja zał. nr 12 P.Pieprzyca 06-03-2015 13:12 plik ZIP
  [1483.58 KB]
  Przedmiary - zał. nr 11 P.Pieprzyca 06-03-2015 13:11 plik ZIP
  [153.12 KB]
  STWiORB DS PD.doc - zał. nr 10 P.Pieprzyca 06-03-2015 13:10 plik PDF
  [540.67 KB]
  PROJEKT budowlano-wykonawczy - zał. nr 9 P.Pieprzyca 06-03-2015 13:09 plik ZIP
  [11897.73 KB]ostatnia modyfikacja: 18-12-2015 11:20
osoba modyfikująca: Piotr Pieprzyca
za treść odpowiada: Izabela StanekAkademia Muzyczna Katowice - budynek