Zamówienia Publiczne

Archiwum

2010

Dostawy:

 1. Dostawa jednej sztuki fortepianu.

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/11/2010 z dnia 16.09.2010r.
  Termin składania ofert: 24-09-2010 do godziny 09:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia B.Wolska
  S.Grima
  05-10-2010 14:41 plik PDF
  [86.42 KB]
  Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej B.Wolska
  S.Grima
  29-09-2010 15:15
  rejestr zmian
  plik PDF
  [85.82 KB]
  Wzór umowy zał nr 3 B.Wolska
  S.Grima
  16-09-2010 11:15 plik PDF
  [97.86 KB]
  Wykaz dostaw zał nr 2 B.Wolska
  S.Grima
  16-09-2010 11:14 plik PDF
  [60.97 KB]
  Formularz/ofertowy zał nr 1 B.Wolska
  S.Grima
  16-09-2010 11:14 plik PDF
  [80.18 KB]
  Siwz/ZP/11/2010 B.Wolska
  S.Grima
  16-09-2010 11:14 plik PDF
  [106.06 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu B.Wolska
  S.Grima
  16-09-2010 11:14 plik PDF
  [96.52 KB]

 2. Dostawa jednej sztuki harfy.

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/13/2010 z dnia 14.10.2010r.
  Termin składania ofert: 25-10-2010 do godziny 09:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania B.Wolska 26-10-2010 14:06 plik PDF
  [81.09 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu B.Wolska 14-10-2010 12:22 plik PDF
  [95.3 KB]
  Siwz/ZP/13/2010 B.Wolska 14-10-2010 12:21 plik PDF
  [106.03 KB]
  Formularz/ofertowy zał nr 1 B.Wolska 14-10-2010 12:21 plik PDF
  [80.06 KB]
  Wykaz dostaw zał nr 2 B.Wolska 14-10-2010 12:20 plik PDF
  [61.74 KB]
  Wzór umowy zał nr 3 B.Wolska 14-10-2010 12:20 plik PDF
  [98.95 KB]

 3. Dostawa jednej sztuki harfy.

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/15/2010 z dnia 27.10.2010r.
  Termin składania ofert: 04-11-2010 do godziny 09:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania B.Wolska 04-11-2010 09:21 plik PDF
  [80.59 KB]
  Modyfikacja siwz B.Wolska 27-10-2010 15:21 plik PDF
  [62.42 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu B.Wolska 27-10-2010 12:02 plik PDF
  [94.39 KB]
  Siwz/ZP/15/2010 B.Wolska 27-10-2010 12:02 plik PDF
  [105.96 KB]
  Formularz/ofertowy zał nr 1 B.Wolska 27-10-2010 12:01 plik PDF
  [80.38 KB]
  Wykaz dostaw zał nr 2 B.Wolska 27-10-2010 12:01 plik PDF
  [61.92 KB]
  Wzór umowy zał nr 3 B.Wolska 27-10-2010 12:01 plik PDF
  [99.28 KB]

 4. Dostawa jednej sztuki harfy dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/16/2010 z dnia 17.11.2010r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia B.Wolska 17-11-2010 12:03 plik PDF
  [84.16 KB]

 5. Dostawa energii elektrycznej do stacji transformatorowej przy ul. Zacisze 3 w Katowicach.

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/2/2010 z dnia 04.03.2010r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia B.Wolska
  A.Urgacz
  04-03-2010 11:30 plik ZIP
  [81.5 KB]
  Ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy B.Wolska
  A.Urgacz
  17-02-2010 10:20 plik PDF
  [80.53 KB]

 6. Dostawa energii elektrycznej do Pawilonu Dydaktycznego oraz Domu Studenta przy ul. Krasińskiego 27 w Katowicach.

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/4/2010 z dnia 12.05.2010r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia B.Wolska
  A.Urgacz
  16-09-2010 11:30 plik PDF
  [84.1 KB]
  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy B.Wolska
  A.Urgacz
  12-05-2010 11:42 plik PDF
  [80.26 KB]

Usługi:

 1. Usługi restauracyjne.

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/3/2010 z dnia 05.03.2010r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogloszenie o udzieleniu zamowienia B.Wolska 19-03-2010 10:18 plik PDF
  [86.27 KB]
  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy B.Wolska 05-03-2010 12:41 plik PDF
  [82.78 KB]

 2. Usługi w zakresie naprawy i konserwacji instrumentow muzycznych.

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/7/2010 z dnia 23.06.2010r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia B.Wolska 05-07-2010 13:47 plik PDF
  [85.13 KB]
  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy B.Wolska 23-06-2010 12:30 plik PDF
  [81.91 KB]

 3. Usługi w zakresie naprawy i konserwacji instrumentow muzycznych.

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/8/2010 z dnia 23.06.2010r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia B.Wolska 05-07-2010 13:53 plik PDF
  [85.43 KB]
  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy1 B.Wolska 23-06-2010 12:37 plik PDF
  [81.87 KB]

 4. Usługi w zakresie naprawy i konserwacji instrumentow muzycznych.

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/9/2010 z dnia 23.06.2010r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia B.Wolska 05-07-2010 13:53 plik PDF
  [85.14 KB]
  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy2 B.Wolska 23-06-2010 12:48 plik PDF
  [82.06 KB]

Roboty Budowlane:

 1. Roboty budowlane - elewacji budynku Rektoratu Akademii Muzycznej w Katowicach, usytuowanego przy ul. Zacisze 3.

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/10/2010 z dnia 06.07.2010r.
  Termin składania ofert: 20-07-2010 do godziny 09:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  30-07-2010 11:06 plik PDF
  [87.26 KB]
  Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  23-07-2010 11:04 plik PDF
  [87.57 KB]
  Rysunki B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  06-07-2010 10:33 plik ZIP
  [1942.62 KB]
  Przedmiar B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  06-07-2010 10:32 plik PDF
  [173.45 KB]
  PROPOZYCJA TECHNOLOGICZNA B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  06-07-2010 10:32 plik PDF
  [79.66 KB]
  AM Program FU B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  06-07-2010 10:32 plik PDF
  [95.63 KB]
  Wzór umowy zał nr.4 B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  06-07-2010 10:31 plik PDF
  [83.85 KB]
  Wykaz osób zał nr 3 B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  06-07-2010 10:31 plik PDF
  [62.34 KB]
  Wykaz robót zal nr 2 B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  06-07-2010 10:31 plik PDF
  [61.29 KB]
  Formularz/ofertowy zał nr 1 B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  06-07-2010 10:30 plik PDF
  [82.92 KB]
  SIWZ ZP/AM/10/2010 B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  06-07-2010 10:30 plik PDF
  [125.08 KB]
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania ZP/AM/10/2010 B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  06-07-2010 10:30 plik PDF
  [108.96 KB]

 2. Roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego ZP/AM/10/2010 - Remont elewacji budynku Rektoratu.

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/12/2010 z dnia 28.10.2010r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia B.Wolska 10-11-2010 11:06 plik PDF
  [62.6 KB]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia B.Wolska 28-10-2010 13:15 plik PDF
  [86.45 KB]

 3. Roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego ZP/AM/1/2010 –roboty budowlane - przebudowa i remont budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Wydział Wokalno – Instrumentalny).

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/14/2010 z dnia 02.02.2011r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia B.Wolska 02-02-2011 11:47 plik PDF
  [86.17 KB]

 4. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - przebudowa i remont budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (wydział wokalno instrumentalny)

  Projekt „Remont budynku Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/1/2010 z dnia 23.02.2010r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniej oferty B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  23-04-2010 10:59 plik ZIP
  [243.46 KB]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  15-04-2010 11:57 plik PDF
  [88.68 KB]
  Odpowiedź na pytania wykonawców 12-15.03.2010 B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  15-03-2010 14:30 plik ZIP
  [62.62 KB]
  Modyfikacja siwz 16.03.2010 B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  14-03-2010 08:25 plik ZIP
  [73.07 KB]
  UWAGA!!!!!!
  Zamawiający informuje, iż w związku z pytaniami dotyczącymi instalacji słaboprądowych, dla uczytelnienia przedmiarów w zakresie zastosowanego osprzętu, materiałów i oprogramowania, Zamawiający zamieszcza powtórnie przedmiar w wersji rozszerzonej.
  Slabeprady wersja rozszerzona
  B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  12-03-2010 15:23 plik ZIP
  [223.57 KB]
  Odpowiedzi na pytania wykonawcow 08-09.03.2010 B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  10-03-2010 13:13 plik ZIP
  [100.93 KB]
  Odpowiedź na pytania wykonawców 04-05.03.2010 B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  08-03-2010 10:51 plik ZIP
  [83.08 KB]
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  04-03-2010 09:54 plik ZIP
  [60.54 KB]
  Instalacja co poprawiony przedmiar B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  04-03-2010 09:54 plik ZIP
  [46.38 KB]
  Modyfikacja SIWZ B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  03-03-2010 09:24 plik ZIP
  [60.75 KB]
  Odpowiedź na pytania wykonawców 02.03.2010 B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  02-03-2010 11:02 plik ZIP
  [63.71 KB]
  /Odpowiedź na pytanie wykonawcy B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  26-02-2010 15:27 plik ZIP
  [61.19 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  23-02-2010 17:43 plik ZIP
  [108.73 KB]
  Dokumentacja techniczna B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  23-02-2010 17:10 plik ZIP
  [127443.09 KB]
  SIWZ wraz z załącznikami B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  23-02-2010 17:09 plik ZIP
  [839.83 KB]

 5. Roboty budowlane - przebudowa pokoi na pomieszczenia sanitarne na piętrach budynku Domu Studenta Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/5/2010 z dnia 15.06.2010r.
  Termin składania ofert: 30-06-2010 do godziny 09:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  16-07-2010 08:51 plik PDF
  [96.55 KB]
  Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  13-07-2010 14:48 plik PDF
  [93.52 KB]
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  17-06-2010 10:11 plik PDF
  [61.65 KB]
  Modyfikacja siwz B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  17-06-2010 10:11 plik PDF
  [61.67 KB]
  Wzór umowy zał nr.4 ZP/AM/5/2010 B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  15-06-2010 10:50 plik PDF
  [140.38 KB]
  Wykaz osób zał nr 3 B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  15-06-2010 10:49 plik PDF
  [62.62 KB]
  Wykaz robót zal nr 2 B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  15-06-2010 10:49 plik PDF
  [61.86 KB]
  Formularz/ofertowy zał nr 1 B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  15-06-2010 10:49 plik PDF
  [93.19 KB]
  SIWZ ZP/AM/5/2010 B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  15-06-2010 10:48 plik PDF
  [157.92 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  15-06-2010 10:48 plik PDF
  [119.28 KB]
  Projekty B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  15-06-2010 09:26 plik ZIP
  [13799.91 KB]
  Przedmiary robót B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  15-06-2010 09:25 plik ZIP
  [4700.44 KB]
  Specyfikacje B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  15-06-2010 09:25 plik ZIP
  [889.53 KB]

 6. Roboty budowlane - wymiana części stolarki okiennej budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach usytuowanego przy ul. Krasińskiego 27.

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/6/2010 z dnia 25.05.2010r.
  Termin składania ofert: 10-06-2010 do godziny 09:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  14-07-2010 09:24 plik PDF
  [85.12 KB]
  Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  30-06-2010 13:21 plik PDF
  [97.95 KB]
  Rysunek4 B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  25-05-2010 10:02 plik PDF
  [38.48 KB]
  Rysunek3a B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  25-05-2010 10:02 plik PDF
  [21.66 KB]
  Rysunek2a B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  25-05-2010 10:02 plik PDF
  [23.78 KB]
  Rysunek1 B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  25-05-2010 10:01 plik PDF
  [93.5 KB]
  Przedmiar2 B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  25-05-2010 10:01 plik PDF
  [67.63 KB]
  Przedmiar1 B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  25-05-2010 10:00 plik PDF
  [68.56 KB]
  Wzór umowy zał nr.4 ZP/AM/6/2010 B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  25-05-2010 10:00 plik PDF
  [130.04 KB]
  Wykaz osób zał nr 3 B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  25-05-2010 10:00 plik PDF
  [62.63 KB]
  Wykaz robot zal nr 2 B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  25-05-2010 09:59 plik PDF
  [61.78 KB]
  Formularz ofertowy zał nr 1 B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  25-05-2010 09:59 plik PDF
  [92.35 KB]
  SIWZ ZP/AM/6/2010 B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  25-05-2010 09:58 plik PDF
  [123.3 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu B.Wolska
  A.Gano-Kotula
  25-05-2010 09:54 plik PDF
  [105.81 KB]ostatnia modyfikacja: 02-02-2011 11:47
osoba modyfikująca: B.Wolska
za treść odpowiada: Izabela StanekAkademia Muzyczna Katowice - budynek