Zamówienia Publiczne

Archiwum

2009

Dostawy:

 1. Dostawa wody i odprowadzanie ścieków w obiektach Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/8/2009 z dnia 13.10.2009r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogloszenie o udzieleniu zamowienia 357312 2009 B.Wolska 13-10-2009 14:16 plik ZIP
  [80.63 KB]

Usługi:

 1. Usługi restauracyjne.

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/4/2009 z dnia 18.08.2009r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia B.Wolska 18-08-2009 10:06 plik PDF
  [86.55 KB]

Roboty Budowlane:

 1. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie modernizacji węzła cieplnego (wymiennikowego wielofunkcyjnego) w Domu Studenta oraz w Pawilonie Dydaktycznym przy ul. Krasińskiego 27 w Katowicach.

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/1/2009 z dnia 10.06.2009r.
  Termin składania ofert: 01.07.2009 godzina: 9-00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogloszenie o zawarciu umowy B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  10-08-2009 08:04 plik ZIP
  [66.28 KB]
  Ogloszenie - wynik B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  14-07-2009 12:49 plik ZIP
  [90.42 KB]
  Brakujący przedmiar AKPiA B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  18-06-2009 16:20 plik ZIP
  [34.14 KB]
  Odpowiedź na zapytania B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  18-06-2009 16:19 plik ZIP
  [3.62 KB]
  Specyfikacja istotnych warunków zamówieni B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  15-06-2009 08:22 plik ZIP
  [32.4 KB]
  Modyfikacja treści SIWZ B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  15-06-2009 08:21 plik ZIP
  [3.94 KB]
  Ogloszenie o zmianie ogłoszenia B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  15-06-2009 08:19 plik ZIP
  [3.32 KB]
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  10-06-2009 13:43 plik ZIP
  [10.32 KB]
  Przedmiar B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  10-06-2009 13:03 plik ZIP
  [47.71 KB]
  Projekt wykonawczo-budowlany B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  10-06-2009 13:02 plik ZIP
  [1377.92 KB]
  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  10-06-2009 13:02 plik ZIP
  [303.7 KB]
  Załączniki do SIWZ B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  10-06-2009 13:02 plik ZIP
  [59.54 KB]

 2. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane i wykończeniowe oraz roboty w przyziemiu i remont schodów w budynku Rektoratu przy ul. Zacisze 3 w Katowicach.

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/2/2009 z dnia 05.06.2009r.
  Termin składania ofert: 26 czerwca 2009 r. do godz. 9.00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogloszenie o zawarciu umowy B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  08-07-2009 15:30 plik ZIP
  [4.25 KB]
  Ogłoszenie o zmianie wyniku postępowania B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  03-07-2009 15:20 plik ZIP
  [5.43 KB]
  Ogłoszenie o wyniku postępowania B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  26-06-2009 14:36 plik ZIP
  [6.28 KB]
  Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  08-06-2009 10:10 plik ZIP
  [3.45 KB]
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  08-06-2009 10:07 plik ZIP
  [3.51 KB]
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  05-06-2009 15:22 plik ZIP
  [10.62 KB]
  Załączniki do SIWZ B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  05-06-2009 15:02 plik ZIP
  [58.03 KB]
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  05-06-2009 14:50 plik ZIP
  [28.27 KB]
  Specyfikacja Teczniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  05-06-2009 14:30 plik ZIP
  [1412.55 KB]
  Przedmiary B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  05-06-2009 14:30 plik ZIP
  [199.85 KB]
  Konstrukcja B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  05-06-2009 14:30 plik ZIP
  [1634.09 KB]

 3. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie termomodernizacji Domu Studenta i Pawilonu Dydaktycznego oraz modernizacja instalacji wentylacyjnej przy ul. Krasińskiego 27 w Katowicach.

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/3/2009 z dnia 16.06.2009r.
  Termin składania ofert: 07.07.2009 godzina: 9-00 został przesunięty na dzień 14 lipca 2009 godzina: 9-00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  UWAGA KOMUNIKAT!!!!!
  Zmiana miejsca składania i otwarcia ofert: Miejsce składania ofert: Pokój 14 a. ul. Wojewódzka 33 Katowice. Miejsce otwarcia ofert: Sala Senatu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego ul. Wojewódzka 33 Katowice.
  Ogloszenie o udzieleniu zamówienia
  B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  29-07-2009 09:03 plik ZIP
  [83.76 KB]
  Ogłoszenie - wynik B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  17-07-2009 11:32 plik ZIP
  [92.02 KB]
  Odpowiedzi na zapytania wykonawcow 2 i 8.07.2009 B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  08-07-2009 15:26 plik ZIP
  [3.37 KB]
  Odpowiedzi na zapytania wykonawcow 30.06.2009 B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  03-07-2009 15:30 plik ZIP
  [4.08 KB]
  Odpowiedzi na zapytania wykonawcow 25.06.2009 B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  25-06-2009 14:31 plik ZIP
  [4.78 KB]
  Dokumenty uzupełnienie po zapytaniach z dnia 18 i 23 czerwca 2009 roku B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  24-06-2009 11:56 plik ZIP
  [814.68 KB]
  Odpowiedzi na zapytania wykonawcow B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  24-06-2009 11:56 plik ZIP
  [8.43 KB]
  Zalaczniki do SIWZ B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  16-06-2009 16:41 plik ZIP
  [61.37 KB]
  Projekt wykonawczo-budowlany B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  16-06-2009 16:39 plik ZIP
  [667.57 KB]
  Przedmiar B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  16-06-2009 16:36 plik ZIP
  [59.01 KB]
  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  16-06-2009 16:35 plik ZIP
  [204.7 KB]
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  16-06-2009 16:32 plik ZIP
  [31.85 KB]
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  16-06-2009 16:30 plik ZIP
  [10.47 KB]

 4. Roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego nr ZP/AM/1/2009

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/5/2009 z dnia 15.09.2009r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  16-09-2009 09:10 plik ZIP
  [83.6 KB]

 5. Roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego nr ZP/AM/3/2009

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/6/2009 z dnia 25.08.2009r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  23-09-2009 09:11 plik ZIP
  [82.21 KB]

 6. Roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego nr ZP/AM/2/2009

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/7/2009 z dnia 22.09.2009r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia B.Wolska
  mgr inż. A.Urgacz
  23-09-2009 08:36 plik ZIP
  [83.36 KB]ostatnia modyfikacja: 13-10-2009 14:16
osoba modyfikująca: B.Wolska
za treść odpowiada: Izabela StanekAkademia Muzyczna Katowice - budynek