Zamówienia Publiczne

Archiwum

2007

Dostawy:

 1. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Akademii Muzycznej w Katowicach

  Zamówienie publiczne o numerze 4/AM/ZP/2007 z dnia 14.03.2007r.
  Termin składania ofert: 22.03.2007 godz. 10.00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Umowa b.d. 14-03-2007 15:38 plik ZIP
  [11.73 KB]
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia b.d. 14-03-2007 15:38 plik ZIP
  [10.43 KB]
  Oświadczenie b.d. 14-03-2007 15:38 plik ZIP
  [3.46 KB]
  Opis przedmiotu zamówienia b.d. 14-03-2007 15:37 plik ZIP
  [8.94 KB]
  Formularz oferty b.d. 14-03-2007 15:37 plik ZIP
  [11.94 KB]

 2. Dostawa i montaż mebli na pierwsze wyposażenie Projektu Nr 701200-35 Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej "SYMFONIA" Akademii Muzycznej w Katowicach. - UNIEWAŻNIONE.

  Zamówienie publiczne o numerze 6/AM/ZP/2007 z dnia 30.04.2007r.
  Termin składania ofert: 15.05.2007 godz. 10.00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Odpowiedż na pytania 17-19 b.d. 09-05-2007 08:38 plik ZIP
  [651.54 KB]
  Odpowiedz na pytania 1-16 b.d. 09-05-2007 04:55 plik ZIP
  [2361.94 KB]
  Pytania wykonawcy b.d. 09-05-2007 04:55 plik ZIP
  [4.59 KB]
  Wzór załącznika do oferty b.d. 30-04-2007 12:49 plik ZIP
  [19.46 KB]
  Wykaz dostaw b.d. 30-04-2007 12:49 plik ZIP
  [19.52 KB]
  Wzór umowy b.d. 30-04-2007 12:49 plik ZIP
  [19.76 KB]
  Specyfikacja techniczna b.d. 30-04-2007 12:49 plik ZIP
  [539.92 KB]
  UWAGA!!!
  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż mebli na pierwsze wyposażenie Projektu Nr 701200-35 Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA zostało unieważnione na podst. art.93 pkt.1 ust.4 Pzp - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  b.d. 30-04-2007 12:48 plik ZIP
  [27.49 KB]
  Formularz ofertowy b.d. 30-04-2007 12:48 plik ZIP
  [4.58 KB]

Usługi:

 1. Przetarg nieograniczony - Ochrona osób i mienia w budynkach Akademii Muzycznej w Katowicach. UNIEWAŻNIONE w dniu 14.06.2007r na podst. art. 93 ust. 1 pkt.1 Pzp.

  Zamówienie publiczne o numerze 7/AM/ZP/2007 z dnia 01.06.2007r.
  Termin składania ofert: 14.06.2007

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU 08.06.2007 b.d. 08-06-2007 15:04 plik PDF
  [70.9 KB]
  Treść protestu b.d. 08-06-2007 10:53 plik PDF
  [78.84 KB]
  W dniu 08.06.2007r. do Zamawiającego wpłynął protest na postanowienia siwz.
  Informacja o proteście
  b.d. 08-06-2007 10:52 plik PDF
  [58.33 KB]
  Odpowiedzi zamawiajacego b.d. 06-06-2007 11:46 plik PDF
  [1238.52 KB]
  Pytania wykonawcy b.d. 06-06-2007 11:43 plik PDF
  [2787.42 KB]
  Regulamin b.d. 05-06-2007 15:03 plik PDF
  [36654.78 KB]
  Aneks 1 b.d. 05-06-2007 14:48 plik PDF
  [3618.03 KB]
  Aneks 2 b.d. 05-06-2007 13:51 plik PDF
  [3600.61 KB]
  Aneks 3 b.d. 05-06-2007 13:49 plik PDF
  [11245.88 KB]
  Komunikat b.d. 05-06-2007 13:40 plik PDF
  [19481.46 KB]
  ZP-300 ogłoszenie o zamowieniu b.d. 01-06-2007 15:06 plik PDF
  [237.42 KB]
  Umowa b.d. 01-06-2007 12:18 plik ZIP
  [8.28 KB]
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia b.d. 01-06-2007 12:18 plik ZIP
  [21.86 KB]
  Formularz ofertowy b.d. 01-06-2007 12:18 plik ZIP
  [4.53 KB]

 2. Przetarg nieograniczony - Ochrona osób i mienia w budynkach Akademii Muzycznej w Katowicach.

  Zamówienie publiczne o numerze 9/AM/ZP/2007 z dnia 14.06.2007r.
  Termin składania ofert: 22.06.2007r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Info o wykonawcach którzy złożyli oferty b.d. 23-03-2010 11:36 plik ZIP
  [5.78 KB]
  W dniu 28.06. zosta rozstrzygnity przetarg na "Ochron osb i mienia w budynkach Akademii Muzycznej w Katowicach". Wygraa oferta firmy DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA sp. z o.o., 59-220 Legnica ul. N.Marii Panny 5e z cen brutto: 988.759,83 z.
  Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia
  b.d. 13-07-2007 13:36 plik PDF
  [80.36 KB]
  ZP-21 b.d. 02-07-2007 13:40 plik PDF
  [294.06 KB]
  Modyfikacja ZWIZ b.d. 21-06-2007 10:34 plik PDF
  [31.8 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu b.d. 14-06-2007 14:55 plik PDF
  [79.89 KB]
  Umowa b.d. 14-06-2007 14:40 plik PDF
  [74.8 KB]
  Formularz ofertowy b.d. 14-06-2007 14:39 plik PDF
  [35.01 KB]
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia b.d. 14-06-2007 14:37 plik PDF
  [157.93 KB]

 3. Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernzacji Domu Studenta i Pawilonu Dydaktycznego wg. audytu energetycznego oraz modernizacji 6 pokoi mieszkalnych polegającej na wbudowaniu łazienek.

  Zamówienie publiczne o numerze OWP/2007/04/12.78369 z dnia 12.04.2007r.
  Termin składania ofert: 19.04.2007

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania b.d. 12-04-2007 12:19 plik ZIP
  [3.41 KB]
  Program funkcjonalno-użytkowy modernizacji pokoi mieszkalnych b.d. 12-04-2007 12:19 plik ZIP
  [1410.54 KB]
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia b.d. 12-04-2007 12:19 plik ZIP
  [37.71 KB]
  Umowa b.d. 12-04-2007 12:18 plik ZIP
  [6.3 KB]
  Wyciag z audytu energetycznego b.d. 12-04-2007 12:18 plik ZIP
  [993.09 KB]

Roboty budowlane:

 1. Przetarg na wykonanie robót budowlanych dodatkowych związanych z remontem I piętra zabytkowego budynku głównego Akademii Muzycznej - zamówienie z wolnej ręki ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

  Zamówienie publiczne o numerze 163682 z dnia 14.09.2007r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia b.d. 14-09-2007 09:10 plik PDF
  [75.09 KB]

 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych dodatkowych w związku z remontem I piętra zabytkowego budynku głównego Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

  Zamówienie publiczne o numerze 178942 z dnia 28.09.2007r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia b.d. 28-09-2007 14:49 plik PDF
  [75.13 KB]

 3. Remont pierwszego piętra zabytkowego budynku głównego Akademii Muzycznej w Katowicach.

  Zamówienie publiczne o numerze 2/AM/ZP/2007 z dnia 21.03.2007r.
  Termin składania ofert: 16.04.2007 godz. 10.00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  ZP-303 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA b.d. 21-05-2007 14:06 plik ZIP
  [18.95 KB]
  Na podst. art. 38 pkt. 4-7 Pzp Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:
  1. Ujęte w projekcie parkiety należy zamienić na wykładzinę dywanową.
  2. Zapisy w siwz i projekcie umowy dot. ceny - zamiana ceny ryczałtowej na rozliczanie się Wykonawcy kosztorysem powykonawczym, tj. w pkt.18 SIWZ w miejsce tekstu "Cena oferty jest ceną ryczałtową" wprowadza się tekst: "Cena oferty jest ceną kosztorysową za zakres robót objęty przedmiarami robót stanowiącymi załączniki do SIWZ. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych w oparciu o kosztorys ofertowy.
  Składniki kalkulacyjne (R,M,S,Kp i Z) kosztorysów powykonawczych muszą być zgodne z kosztorysem ofertowym. W związku z powyższym pkt.1 w paragrafie 10 projektu umowy zmienia się odpowiednio.
  3. Zamawiający jednocześnie przedłuża termin składania ofert na dzień 23.04.2007r. godz. bez zmian.
  4. Parametry techniczne wykładziny - plik do pobrania poniżej.
  Parametry techniczne wykładziny
  b.d. 18-04-2007 11:19 plik ZIP
  [2.94 KB]
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia b.d. 21-03-2007 11:33 plik ZIP
  [26.76 KB]
  Umowa b.d. 21-03-2007 11:32 plik ZIP
  [12.05 KB]
  Oswiadczenie b.d. 21-03-2007 11:32 plik ZIP
  [3.47 KB]
  Programy postępowania konserwatorskiego, projekt b.d. 20-03-2007 14:41 plik ZIP
  [20852.91 KB]ostatnia modyfikacja: 01-12-2013 09:50
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Izabela StanekAkademia Muzyczna Katowice - budynek