Konkursy na stanowiska


04-07-2016

Ogłoszenie o konkursie

DZIEKAN

Wydziału Wokalno-Instrumentalnego

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

 ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko asystenta

w Katedrze Kameralistyki

specjalność: kameralistyka fortepianowa

  

 1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych, 
 • wykazują się osiągnięciami w działalności artystycznej.

 2.   Kandydaci przystępujący do konkursu, składają w Dziale Kadr następujące dokumenty:

 • podanie o dopuszczenie do konkursu,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych, 
 • dokumentacja dorobku artystycznego,
 • oświadczenie o niekaralności.

 3.   Kandydaci zobowiązani są do:

 

 • wykonania solowego wirtuozowskiego utworu fortepianowego o czasie trwania do 10 minut,
 • zaprezentowania utworów kameralnych w dowolnym składzie instrumentalnym oraz wokalnym o łącznym czasie trwania około 20 minut,
 • przeprowadzenia 20-minutowej lekcji pokazowej z udziałem ucznia wybranego przez kandydata.

 4.   Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

Dokumenty należy składać do dnia 8 sierpnia 2016 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro, pokój nr 2.


ostatnia modyfikacja: 04-07-2016
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek