Konkursy na stanowiska


29-06-2016

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w Katedrze Kameralistyki

 

 1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają tytuł profesora sztuk muzycznych lub stopień doktora habilitowanego lub równoważny,
  • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 2.   Kandydaci przystępujący do konkursu składają w Dziale Kadr następujące dokumenty:

  • podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • odpis nadania tytułu profesora sztuk muzycznych lub uzyskania stopnia doktora habilitowanego,
  • w przypadku uzyskania stopnia naukowego za granicą – dokument potwierdzający równoważność,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • zwięzły opis osiągnięć artystycznych i dydaktycznych od dnia uzyskania ostatniej nominacji.

 

3. Dokumenty należy składać do dnia 29.07.2016 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro, pokój nr 2.


ostatnia modyfikacja: 29-06-2016
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek