Konkursy na stanowiska


20-04-2016

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

 ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w Instytucie Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

specjalność: teoria muzyki

 

 1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają tytuł profesora sztuk muzycznych, stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej,
  • wykazują się znacznymi osiągnięciami i dorobkiem w zakresie teorii muzyki.

 

2.   Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących dokumentów:

  • podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • odpis nadania tytułu profesora sztuk muzycznych, stopnia doktora habilitowanego sztuki muzycznej,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • zwięzły opis osiągnięć i dorobku w zakresie teorii muzyki, od dnia uzyskania ostatniej nominacji.

 

3.   Dokumenty należy składać do dnia 23 maja 2016 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro, pokój nr 2.


ostatnia modyfikacja: 20-04-2016
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek