Konkursy na stanowiska


19-04-2016

Ogłoszenie o konkursie

DZIEKAN

Wydziału Wokalno-Instrumentalnego

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

 

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko asystenta

w Katedrze Gitary i Harfy

specjalność: gra na gitarze

  

 1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  •  spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych, 
  • wykazują się osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 2.   Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących dokumentów:

  •  podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych, 
  • dokumentacja dorobku artystycznego i dydaktycznego,
  • oświadczenie o niekaralności.

 3.   Kandydaci zobowiązani są do:

  •  wykonania 25-minutowego recitalu solowego z dowolnym programem,
  • przeprowadzenia 25-minutowej lekcji pokazowej z udziałem ucznia wybranego przez kandydata.

 4.   Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dokumenty należy składać do dnia 20 maja 2016 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro, pokój nr 2. 


ostatnia modyfikacja: 19-04-2016
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek