Konkursy na stanowiska


26-08-2015

Ogłoszenie o konkursie

 

 

DZIEKAN

WYDZIAŁU WOKALNO-INSTRUMENTALNEGO

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach 

ogłasza

                                             Konkurs Otwarty na stanowisko asystenta,                    

w  Instytucie Wokalno-Aktorskim

specjalność: wokalno-aktorska

 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
posiadają dyplom ukończenia wyższych magisterskich  studiów muzycznych, 
wykazują się osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej,
 
2. Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących dokumentów:
 

  • Zgłoszenie udziału w Konkursie,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • Oświadczenie o niekaralności,
  • Dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych, 
  • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.

 
3. Kandydaci zobowiązani są przedstawić krótki recital wokalny (do 20 minut) ze   
      zróżnicowanym programem.
 
4. Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy
      kwalifikacyjnej.
    
 
Dokumenty  należy  składać do dnia 26. 09. 2015 r. w Dziale Kadr   Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze  3, I piętro, pok. nr 3.  

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 26-08-2015
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek