Konkursy na stanowiska


24-08-2015

Ogłoszenie o konkursie

 

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach 

ogłasza

                                              Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta,                     

w  Międzywydziałowym  Studium  Fortepianu  Ogólnego i  Akompaniamentu

specjalność: pianista kameralista

 

 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 

  • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają stopień doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki;, 
  • wykazują się osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej,
 
2. Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:
 
  • Zgłoszenie udziału w Konkursie,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • Oświadczenie o niekaralności,
  • Dyplom uzyskania stopnia doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki;, 
  • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.
 
3. Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Dokumenty  należy  składać do dnia 24. 09. 2015 r. w Dziale Kadr   Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze  3, I piętro, pok. nr 3.  

 


ostatnia modyfikacja: 24-08-2015
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek