Konkursy na stanowiska


16-07-2015

Ogłoszenie o konkursie

 

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta,

w  Instytucie Jazzu

specjalność: gra na kontrabasie/gitarze basowej

 

 

1.    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 

  • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają co najmniej stopień doktora sztuki,
  • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 

2.    Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     

  dokumentów:

 

  • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • Dyplom doktora sztuki,
  • Dokumentacja dorobku artystycznego i pedagogicznego,
  • Oświadczenie o niekaralności.

 

3.  Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy

     kwalifikacyjnej.

 

Dokumenty  należy  składać do dnia  17. 08. 2015 r. w Dziale Kadr  Akademii Muzycznej       im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ,ul. Zacisze 3, I piętro, pokój nr 3.


ostatnia modyfikacja: 16-07-2015
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek