Konkursy na stanowiska


10-07-2015

Ogłoszenie o konkursie

DZIEKAN

Wydziału Wokalno - Instrumentalnego

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

ogłasza

                                 Konkurs Otwarty na stanowisko starszego wykładowcy,        

w  Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej

specjalność: organy

 

   1.  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 

 • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają dyplom ukończenia wyższych magisterskich  studiów muzycznych, 
 • wykazują się osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej,
 • posiadają co najmniej dziesięcioletni staż pedagogiczny w uczelni lub
  w szkolnictwie muzycznym niższego szczebla.

 

   2. Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących

dokumentów:

 

 • Zgłoszenie udziału w Konkursie,
 • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych, 
 • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.

 

3.  Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy

        kwalifikacyjnej. 

 

Dokumenty  należy  składać do dnia 10. 08. 2015 r. w Dziale Kadr   Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze  3, I piętro, pok. nr 3.  


ostatnia modyfikacja: 10-07-2015
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek