Konkursy na stanowiska


25-06-2015

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach 

 

ogłasza

                            Konkurs Otwarty na dwa stanowiska starszego wykładowcy,    

               w  Międzywydziałowym  Studium  Fortepianu  Ogólnego i  Akompaniamentu

specjalność: pianista akompaniator

 

 

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 

 • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają dyplom ukończenia wyższych magisterskich  studiów muzycznych, 
 • wykazują się osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej,
 • posiadają co najmniej dziesięcioletni staż pedagogiczny w uczelni lub
  w szkolnictwie muzycznym niższego szczebla.

        2. Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących dokumentów:

 

 • Zgłoszenie udziału w Konkursie,
 • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych, 
 • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.
         3. Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dokumenty  należy  składać do dnia 25. 07. 2015 r. w Dziale Kadr   Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze  3, I piętro, pok. nr 3. 

 

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku wykładowcy.


ostatnia modyfikacja: 25-06-2015
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek