Konkursy na stanowiska


25-06-2015

Ogłoszenie o konkursie

 

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

ogłasza

                                           Konkurs Otwarty na stanowisko instruktora,                  

w  Międzywydziałowym  Studium  Fortepianu  Ogólnego i  Akompaniamentu

specjalność: pianista akompaniator

  1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 

  • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają dyplom ukończenia wyższych magisterskich  studiów muzycznych, 
  • wykazują się osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej,

        2. Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących          

            dokumentów:

 

  • Zgłoszenie udziału w Konkursie,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • Oświadczenie o niekaralności,
  • Dyplom ukończenia magisterskich studiów muzycznych, 
  • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.

 

       3. Kandydaci zobowiązani są do wykonania 30 minutowego, zróżnicowanego stylistycznie

           recitalu z instrumentalistą (instrumenty dęte).

 

       4.  Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy

            kwalifikacyjnej.

 

      Dokumenty  należy  składać do dnia 25. 07. 2015 r. w Dziale Kadr   Akademii Muzycznej
      im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze  3, I piętro, pok. nr 3. 

 

     Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku 
     wykładowcy.


ostatnia modyfikacja: 25-06-2015
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek