Konkursy na stanowiska


21-05-2015

Ogłoszenie o konkursie

Katowice, 21.05. 2015 r.

 

 

 

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

 

ogłasza

Konkurs Otwarty na dwa stanowiska profesora nadzwyczajnego,

w Katedrze Instrumentów Smyczkowych,

Zakładzie Skrzypiec

specjalność : gra na skrzypcach

 

 

1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 

  • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają tytuł  profesora sztuk muzycznych,  stopień doktora habilitowanego sztuki,
  • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 

2.   Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących dokumentów:

 

  • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • Odpis  nadania tytułu profesora sztuk muzycznych, stopnia doktora habilitowanego sztuki,
  • Oświadczenie o niekaralności,
  • Zwięzły opis osiągnięć artystycznych i dydaktycznych od dnia uzyskania ostatniej nominacji.

 

3.    Dokumenty należy składać do dnia 22.06.2015 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro, pokój nr 3.


ostatnia modyfikacja: 21-05-2015
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek