Konkursy na stanowiska


21-05-2015

Ogłoszenie o konkursie

Katowice, 21.05. 2015 r.

 

 

 

 

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

 

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta,

w  Instytucie Jazzu

specjalność: gra na saksofonie

 

 

1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 

  • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają co najmniej stopień doktora sztuki,
  • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 

2.   Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących  dokumentów:

 

  • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • Dyplom doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki,
  • Dokumentacja dorobku artystycznego i pedagogicznego,
  • Oświadczenie o niekaralności.

 

3.  Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy

     kwalifikacyjnej.

 

4. Dokumenty  należy  składać do dnia  22. 06. 2015 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro, pokój nr 3. 


ostatnia modyfikacja: 21-05-2015
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek