Konkursy na stanowiska


27-01-2015

Ogłoszenie o Konkursie

Katowice, 26.01.2015 r.

 

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach 

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego,

w Katedrze Instrumentów Dętych i Perkusji

specjalność: puzon

 1. 1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 • spełniają wymogi określone w art. 109 Ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają tytuł  profesora sztuk muzycznych, stopień doktora habilitowanego, 
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.
 1. 2.   Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:
 • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • Odpis  nadania tytułu profesora sztuk muzycznych, stopnia doktora habilitowanego,
  • Zwięzły opis osiągnięć artystycznych i dydaktycznych od dnia uzyskania ostatniej nominacji.

Dokumenty  należy  składać do dnia  25. 02.  2015 r. w Dziale Kadr  Akademii Muzycznej       im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ,ul. Zacisze 3, I piętro, pokój nr 3.


ostatnia modyfikacja: 27-01-2015
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek