Konkursy na stanowiska


23-01-2015

Ogłoszenie o konkursie

Katowice, 22.01. 2015 r.

 

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta,

w Instytucie Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

specjalność: teoria muzyki

 1. 1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają stopień doktora habilitowanego, 
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.
 1. 2.   Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:
 • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • Dyplom uzyskania stopnia doktora habilitowanego, 
  • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.
 1. 3.   Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy  kwalifikacyjnej.

Dokumenty  należy  składać do dnia  23. 02. 2015 r. w Dziale Kadr   Akademii Muzycznej  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro pok. nr 3. ostatnia modyfikacja: 23-01-2015
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek