Konkursy na stanowiska


22-09-2014

Konkurs Otwarty na dwa stanowiska adiunkta w Katedrze Fortepianu

Katowice,  22. 09. 2014 r.

 

 

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

ogłasza

Konkurs Otwarty na dwa stanowiska adiunkta,

w Katedrze Fortepianu

specjalność: fortepian

 1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają co najmniej stopień doktora  (kwalifikacje I  stopnia), 
  • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

2.   Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr 
następujących dokumentów:

  •  Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  •   Życiorys i kwestionariusz osobowy
  •   Dyplom uzyskania stopnia doktora (kwalifikacji I stopnia)

  Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.


3.   Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.


4.   Dokumenty  należy  składać do dnia   22.10.2014 r. w Dziale Kadr, Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ,ul. Zacisze 3, I piętro pok. nr 2.  


 

 

 


ostatnia modyfikacja: 22-09-2014
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek