Konkursy na stanowiska


05-08-2014

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Instrumentów Smyczkowych

DZIEKAN
WYDZIAŁU WOKALNO – INSTRUMENTALNEGO
AKADEMII MUZYCZNEJ
IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza
 konkurs otwarty na stanowisko asystenta
w Katedrze Instrumentów Smyczkowych

w specjalności : skrzypce

 

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 

  • spełniają wymogi określone w art. 109 ust.1 Ustawy- Prawo  o szkolnictwie wyższym
    z dnia 27.07.2005r. (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z póź.zm.),
  • posiadają dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych,
  • wykazują się osiągnięciami artystycznymi i w pracy pedagogicznej,

Kandydaci przystępujący do udziału w Konkursie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 

  • Zgłoszenie udziału w Konkursie,  
  • Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
  • Dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych,
  • Życiorys,
  • Dokumentację dorobku artystycznego i pedagogicznego

1.  Kandydaci zobowiązani są do wykonania 40-minutowego recitalu ze zróżnicowanym  programem z różnych epok – kandydaci we własnym zakresie zapewniają akompaniatora.

2.  Rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dokumenty należy składać do dnia 01.09. 2014 r. w Dziale Kadr  Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3 I piętro, pokój nr 2.

 

Pozytywne rozstrzygnięcie Konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku  asystenta.

 


ostatnia modyfikacja: 05-08-2014
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek