Konkursy na stanowiska


16-07-2014

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta, w Katedrze Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki specjalność: kompozycja

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach 

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta,

w Katedrze Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

specjalność: kompozycja

 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 

  •  spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają stopień doktora habilitowanego (kwalifikacje II  stopnia), 
  • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

2.    Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr       następujących  dokumentów:

  • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
  • Dyplom uzyskania stopnia doktora habilitowanego (kwalifikacji II  stopnia),
  • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.

3.    Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.

 

4. Dokumenty  należy  składać do dnia  18. 08. 2014 r. w Dziale Kadr   Akademii Muzycznej  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro pok. nr 2.


ostatnia modyfikacja: 16-07-2014
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek