Konkursy na stanowiska


24-06-2014

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta, w Instytucie Jazzu specjalność: instrumentalistyka jazzowa - fortepian

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta,

w Instytucie Jazzu

specjalność: instrumentalistyka jazzowa - fortepian

 

 1. 1.    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają stopień doktora  (kwalifikacje I  stopnia), 
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 

 1. 2.    Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:
 • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
  • Dyplom uzyskania stopnia doktora (kwalifikacji I  stopnia), 
  • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.
 1. 3.    Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy

     kwalifikacyjnej.

 1. 4.    Dokumenty  należy  składać do dnia  24. 07. 2014 r. w Dziale Kadr   Akademii Muzycznej  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro pok. nr 2. 


 


ostatnia modyfikacja: 24-06-2014
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek