Konkursy na stanowiska


24-06-2014

Konkurs Otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego, w Instytucie Jazzu

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego, w Instytucie Jazzu

 

 1. 1.    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają tytuł  profesora sztuk muzycznych, 
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.
 1. 2.    Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:
 • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • Odpis  nadania tytułu profesora sztuk muzycznych,
  • Zwięzły opis osiągnięć artystycznych i dydaktycznych od dnia uzyskania ostatniej

nominacji

 

 1. 3.    Dokumenty  należy  składać do dnia  23. 07. 2014 r. w Dziale Kadr,  Akademii Muzycznej       im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ,ul. Zacisze 3, I piętro, pokój nr 2.

 


ostatnia modyfikacja: 24-06-2014
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek