Konkursy na stanowiska


18-06-2014

konkurs Otwarty na stanowisko instruktora, w Międzywydziałowym Studium Fortepianu Ogólnego i Akompaniamentu specjalność: pianista akompaniator

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

ogłasza

 Konkurs Otwarty na stanowisko instruktora,                  

w  Międzywydziałowym  Studium  Fortepianu  Ogólnego i  Akompaniamentu

specjalność: pianista akompaniator

  1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
  • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają dyplom ukończenia wyższych magisterskich  studiów muzycznych, 

               wykazują się osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej,
2.        Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr                  następujących     dokumentów:

  • Zgłoszenie udziału w Konkursie,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
  • Dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych, 
  • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.

3.   Kandydaci zobowiązani są do wykonania:

      -  dwóch dowolnych utworów z improwizacją  (z sekcją rytmiczną lub solo),

      -  jednego standardu jazzowego,

      -  jednego utworu dowolnego (polski) w formie akompaniamentu – specjalność

         wokalistyka jazzowa

4.   Rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty  należy  składać do dnia 17. 07. 2014 r. w Dziale Kadr,  Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze  3, I piętro, pok. nr 2. 

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku  wykładowcy.

 


ostatnia modyfikacja: 18-06-2014
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek