Konkursy na stanowiska


18-06-2014

Konkurs Otwarty na stanowisko wykładowcy, w Międzywydziałowym Studium Fortepianu Ogólnego i Akompaniamentu specjalność: pianista akompaniator

REKTOR 

 Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

 

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko wykładowcy,                 

w  Międzywydziałowym  Studium  Fortepianu  Ogólnego i  Akompaniamentu

specjalność: pianista akompaniator

 

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają dyplom ukończenia wyższych magisterskich  studiów muzycznych, 
 • wykazują się osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej,
 • co najmniej dziesięcioletni staż pracy w wyższej uczelni artystycznej.

  2. Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:

 • Zgłoszenie udziału w Konkursie,
 • Życiorys i kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 • Dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych, 
 • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.

3. Kandydaci zobowiązani są do wykonania 30 minutowego, zróżnicowanego stylistycznie

    recitalu z wokalistą.

4. Rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty  należy  składać do dnia 17. 07. 2014 r. w Dziale Kadr,  Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze  3, I piętro, pok. nr 2. 

 

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku  wykładowcy.

 

 


ostatnia modyfikacja: 18-06-2014
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek