Konkursy na stanowiska


11-06-2014

Konkurs Otwarty na dwa stanowiska adiunkta, w Katedrze Instrumentów Smyczkowych specjalność: skrzypce

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach


ogłasza konkurs Otwarty na dwa stanowiska adiunkta,

w Katedrze Instrumentów Smyczkowych

specjalność: skrzypce

 

 1. 1.    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 

 • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają co najmniej stopień doktora habilitowanego (kwalifikacje II  stopnia), 
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 

 1. 2.    Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:

 

 • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
  • Dyplom uzyskania stopnia doktora habilitowanego (kwalifikacji II stopnia), 
  • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.

 

 1. 3.    Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy  

     kwalifikacyjnej.

 

Dokumenty  należy  składać do dnia  11. 07. 2014 r. w Dziale Kadr,  Akademii Muzycznej       im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ,ul. Zacisze 3, I piętro pok. nr 2. ostatnia modyfikacja: 11-06-2014
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek