Konkursy na stanowiska


06-06-2014

Konkurs Otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego, w Katedrze Fortepianu specjalność : fortepian

 

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego,

w Katedrze Fortepianu

specjalność : fortepian

 

 1. 1.    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 

 • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają tytuł  profesora sztuk muzycznych,  stopień doktora habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia,
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 

 1. 2.    Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:

 

 • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
  • Odpis  nadania tytułu profesora sztuk muzycznych, stopnia doktora habilitowanego

     lub kwalifikacji II stopnia

 • Zwięzły opis osiągnięć artystycznych i dydaktycznych od dnia uzyskania ostatniej

nominacji

 

 1. 3.    Dokumenty  należy  składać do dnia  07. 07. 2014r. w Dziale Kadr  Akademii Muzycznej  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ,ul. Zacisze 3, I piętro, pokój nr 2.


 

 

 

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 06-06-2014
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek