Konkursy na stanowiska


06-06-2014

konkurs Otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego, w Katedrze Instrumentów Dętych i Perkusji specjalność : klarnet

 REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

 ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego,

w Katedrze Instrumentów Dętych i Perkusji

specjalność : klarnet

 

 1. 1.    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają tytuł  profesora sztuk muzycznych,  stopień doktora habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia,
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.
 • ul>

   

  1. 2.    Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:

   

  • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
   • Życiorys i kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
   • Odpis  nadania tytułu profesora sztuk muzycznych, stopnia doktora habilitowanego

       lub kwalifikacji II stopnia

  • Zwięzły opis osiągnięć artystycznych i dydaktycznych od dnia uzyskania ostatniej

  nominacji

   

  1. 3.    Dokumenty  należy  składać do dnia  07. 07. 2014r. w Dziale Kadr  Akademii Muzycznej  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ,ul. Zacisze 3, I piętro, pokój nr 2.


    

   

   

   

   

   

   


  ostatnia modyfikacja: 06-06-2014
  osoba modyfikująca: Administrator
  za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek