Konkursy na stanowiska


28-04-2014

Konkurs Otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego, w Katedrze Instrumentów Dętych i Perkusji specjalność : klarnet

Katowice, 28.04. 2014 r.

 

 

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

 

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego,

w Katedrze Instrumentów Dętych i Perkusji

specjalność : klarnet

 

 

1.    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają tytuł  profesora sztuk muzycznych,  stopień doktora habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia,
  • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

2.    Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:

  • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
  • Odpis  nadania tytułu profesora sztuk muzycznych, stopnia doktora habilitowanego     lub kwalifikacji II stopnia
  • Zwięzły opis osiągnięć artystycznych i dydaktycznych od dnia uzyskania ostatniej nominacji

3. Dokumenty  należy  składać do dnia  28. 05. 2014r. w Dziale Kadr  Akademii Muzycznej  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ,ul. Zacisze 3, I piętro, pokój nr 2.ostatnia modyfikacja: 28-04-2014
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek