Konkursy na stanowiska


28-04-2014

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta, w Katedrze Instrumentów Dętych i Perkusji specjalność: fagot

Katowice, 28.04. 2014 r.

 

 

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

 

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta,

w Katedrze Instrumentów Dętych i Perkusji

specjalność: fagot

 

 1.    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają stopień doktora (kwalifikacje I  stopnia), 
  • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 2.    Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:

  • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
  • Dyplom uzyskania stopnia doktora (kwalifikacji I  stopnia), 
  • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.

 3.    Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy     kwalifikacyjnej.

4. Dokumenty  należy  składać do dnia  28. 05. 2014 r. w Dziale Kadr   Akademii Muzycznej  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro pok. nr 2. 

 ostatnia modyfikacja: 28-04-2014
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek