Konkursy na stanowiska


10-03-2014

Konkurs otwarty na dwa stanowiska asystenta w Katedrze Fortepianu w specjalności : gra na fortepianie

DZIEKAN WYDZIAŁU WOKALNO – INSTRUMENTALNEGO
AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza
 konkurs otwarty na dwa stanowiska asystenta
w Katedrze Fortepianu

w specjalności : gra na fortepianie


Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 

 • spełniają wymogi określone w art. 109 ust.1 Ustawy- Prawo  o szkolnictwie wyższym
  z dnia 27.07.2005r. (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z póź.zm.),
 • posiadają dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych,
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami artystycznymi i w pracy pedagogicznej,

Kandydaci przystępujący do udziału w Konkursie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 

 • Zgłoszenie udziału w Konkursie,  
 • Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 • Dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych,
 • Życiorys,
 • Dokumentację dorobku artystycznego,
 • Informację o przebiegu pracy pedagogicznej.

1.  Kandydaci zobowiązani są do wykonania 45-minutowego recitalu solowego.

Program powinien zawierać znaczące pozycje z literatury fortepianowej, wymagana jest sonata klasyczna oraz utwór Fryderyka Chopina (preferowana jest duża forma).

W przypadku dużej liczby kandydatów komisja zastrzega sobie prawo wyboru utworów lub ich części, ewentualnie fragmentów części.

2. Przeprowadzenie pokazowej lekcji z wybranym przez Katedrę uczniem lub studentem. Program lekcji zostanie podany kandydatowi na 3 dni przed egzaminem.

3.  Rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dokumenty należy składać do dnia 07.04. 2014 r. w Dziale Kadr  Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3 I piętro, pokój nr 2.

 

Pozytywne rozstrzygnięcie Konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku  asystenta.

 


ostatnia modyfikacja: 10-03-2014
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek