Konkursy na stanowiska


10-03-2014

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Gitary i Harfy w specjalności : gra na harfie

DZIEKAN WYDZIAŁU WOKALNO – INSTRUMENTALNEGO AKADEMII MUZYCZNEJ
IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko asystenta
w Katedrze Gitary i Harfy

w specjalności : gra na harfie

 

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 109 ust.1 Ustawy- Prawo  o szkolnictwie wyższym
  z dnia 27.07.2005r. (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z póź.zm.),
 • posiadają dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych,
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami artystycznymi i w pracy pedagogicznej,

Kandydaci przystępujący do udziału w Konkursie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • Zgłoszenie udziału w Konkursie,  
 • Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 • Dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych,
 • Życiorys,
 • Dokumentację dorobku artystycznego,
 • Informację o przebiegu pracy pedagogicznej.

1. Recital :  a) część obowiązkowa – W.A. Mozart – Koncert na flet i harfę C-dur KV 27 cz. II

                        (współwykonawca asyst Łukasz Zimnik)

                    b) część dowolna – 20-minutowy recital z dowolnym programem solowym.

2. Lekcja otwarta (ok.30 minut, w tym ok. 10 minut w języku angielskim), program lekcji będzie 

    podany na 3dni przed przesłuchaniem kandydatów.

3. Rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dokumenty należy składać do dnia 07.04. 2014 r. w Dziale Kadr  Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3 I piętro, pokój nr 2.

 

Pozytywne rozstrzygnięcie Konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku  asystenta.

 


ostatnia modyfikacja: 10-03-2014
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek