Konkursy na stanowiska


23-08-2013

Konkurs Otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego, w Katedrze Instrumentów Smyczkowych w Katedrze Instrumentów Smyczkowych

REKTOR Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

ogłasza Konkurs Otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego,

w Katedrze Instrumentów Smyczkowych

specjalność : skrzypce

 1. 1.    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają tytuł  profesora sztuk muzycznych,  stopień doktora habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia,
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.
 1. 2.    Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:
 • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
  • Odpis  nadania tytułu profesora sztuk muzycznych, stopnia doktora habilitowanego

     lub kwalifikacji II stopnia

 • Zwięzły opis osiągnięć artystycznych i dydaktycznych od dnia uzyskania ostatniej

nominacji

Dokumenty  należy  składać do dnia  23. 09.  2013r. w Dziale Kadr,  Akademii Muzycznej  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ,ul. Zacisze 3, I piętro, pokój nr 2.ostatnia modyfikacja: 23-08-2013
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek