Konkursy na stanowiska


23-08-2013

Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w Instytucie Jazzu w zakresie kierunku jazz i muzyka estradowa w specjalności instrumentalistyka jazzowa

DZIEKAN WYDZIAŁU KOMPOZYCJI, INTERPRETACJI, EDUKACJI I JAZZU
AKADEMII MUZYCZNEJ
IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy

w Instytucie Jazzu
w zakresie kierunku jazz i muzyka estradowa

w specjalności instrumentalistyka jazzowagra na kontrabasie/gitarze basowej

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  • spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.),
  • posiadają dyplom magisterski ukończenia wyższych studiów muzycznych,
  • wykazują się osiągnięciami artystycznymi.

Kandydaci przystępujący do udziału w Konkursie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  1. Zgłoszenie udziału w Konkursie.
  2. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem.
  3. Dyplom magisterski ukończenia wyższych studiów muzycznych.
  4. Życiorys.
  5. Dokumentacja osiągnięć i dorobku w zakresie instrumentalistyki jazzowej – gry kontrabasie/gitarze basowej

Dokumenty należy składać do dnia 25.09.2013 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej –
Katowice, ul. Zacisze 3. I piętro.

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku wykładowcy.

ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, NIP 634-013-64-34
Tel.  32 / 7792348       Fax. 32 / 7792124

Nr konta: 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875

 

 


ostatnia modyfikacja: 23-08-2013
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek