Konkursy na stanowiska


23-08-2013

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta, w Instytucie Jazzu w zakresie instrumentalistyki, specjalność – gra na skrzypcach

REKTOR Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta, w Instytucie Jazzu

w zakresie instrumentalistyki, specjalność – gra na skrzypcach

1.    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają stopień doktora (kwalifikacje I  stopnia), 
  • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

2.    Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:

  • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
    • Życiorys i kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
    • Dyplom uzyskania stopnia doktora (kwalifikacji I  stopnia), 
    • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.

3.    Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty  należy  składać do dnia  25. 09. 2013 r. w Dziale Kadr,  Akademii Muzycznej       im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ,ul. Zacisze 3 I piętro, pokój nr 2.ostatnia modyfikacja: 23-08-2013
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek