Konkursy na stanowiska


20-08-2013

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Instrumentów Dętych i Perkusji w specjalności : gra na fagocie

 

DZIEKAN 
WYDZIAŁU WOKALNO – INSTRUMENTALNEGO 
AKADEMII MUZYCZNEJ 
IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH
ogłasza 
konkurs otwarty na stanowisko asystenta
w Katedrze Instrumentów Dętych i Perkusji
w specjalności : gra na fagocie
Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które:
§ spełniają wymogi określone w art. 109 ust.1 Ustawy- Prawo  o szkolnictwie wyższym 
z dnia 27.07.2005r. (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z póź.zm.),
§ posiadają dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych,
§ wykazują się znacznymi osiągnięciami artystycznymi i w pracy pedagogicznej,
Kandydaci przystępujący do udziału w Konkursie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
§ Zgłoszenie udziału w Konkursie,   
§ Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
§ Dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych,
§ Życiorys,
§ Dokumentację dorobku artystycznego,
§ Informację o przebiegu pracy pedagogicznej.
Dokumenty należy składać do dnia 20.09. 2013 r. w Dziale Kadr  Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3 I piętro, pokój nr 2.
Pozytywne rozstrzygnięcie Konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku  asystenta.

DZIEKAN 

WYDZIAŁU WOKALNO – INSTRUMENTALNEGO 

AKADEMII MUZYCZNEJ

 IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH


ogłasza

 konkurs otwarty na stanowisko asystenta

w Katedrze Instrumentów Dętych i Perkusji

w specjalności : gra na fagocie


Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 

  • spełniają wymogi określone w art. 109 ust.1 Ustawy- Prawo  o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005r. (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z póź.zm.),
  • posiadają dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych,
  • wykazują się znacznymi osiągnięciami artystycznymi i w pracy pedagogicznej,

 

Kandydaci przystępujący do udziału w Konkursie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 

  • Zgłoszenie udziału w Konkursie,   
  • Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
  • Dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych,
  • Życiorys,
  • Dokumentację dorobku artystycznego,
  • Informację o przebiegu pracy pedagogicznej.

 

Dokumenty należy składać do dnia 20.09. 2013 r. w Dziale Kadr  Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3 I piętro, pokój nr 2.

 
Pozytywne rozstrzygnięcie Konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku  asystenta.

 


ostatnia modyfikacja: 20-08-2013
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek