Konkursy na stanowiska


14-08-2013

konkurs Otwarty na stanowisko starszego wykładowcę, w Instytucie Jazzuspecjalność: gra na saksofonie

REKTOR Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

ogłasza konkurs Otwarty na stanowisko starszego wykładowcę, w  Instytucie Jazzuspecjalność: gra na saksofonie

    1.    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają  tytuł magistra,
 • posiadają co najmniej dziesięcioletni staż pedagogiczny w uczelni lub szkolnictwie muzycznym niższego szczebla,
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

    2.    Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:

 • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
  • Odpis  dyplomu magisterskiego ukończenia wyższych studiów muzycznych,
  • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.

Dokumenty  należy  składać do dnia  16. 09. 2013 r. w Dziale Kadr,  Akademii Muzycznej       im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ,ul. Zacisze 3, I piętro, pokój nr 2.ostatnia modyfikacja: 14-08-2013
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek