Konkursy na stanowiska


14-08-2013

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta, w Katedrze Chóralistyki – w zakresie dyrygentury chóralnej

REKTOR Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

 ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta, w Katedrze Chóralistyki – w zakresie dyrygentury chóralnej

 1.    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają stopień doktora (kwalifikacje I  stopnia), 
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

      2.    Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr   następujących     dokumentów:

 • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
  • Dyplom uzyskania stopnia doktora (kwalifikacji I  stopnia), 
  • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.

      3.    Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.

      4.    Dokumenty  należy  składać do dnia  16. 09. 2013 r. w Dziale Kadr,  Akademii Muzycznej       im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ,ul. Zacisze 3 I piętro, pokój nr 2.

ul. Zacisze 3, 40 – 025 Katowice,  NIP 634-013-64-34
Tel.  32 / 7792348     fax. 32 / 7792124

                               Nr konta: 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875


ostatnia modyfikacja: 14-08-2013
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek