Konkursy na stanowiska


11-06-2013

Konkurs Otwarty na stanowisko starszego wykładowcy, w Międzywydziałowym Studium Fortepianu Ogólnego i Akompaniamentu specjalność: pianista akompaniator

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

ogłasza

 Konkurs Otwarty na stanowisko starszego wykładowcy,        
w  Międzywydziałowym  Studium  Fortepianu  Ogólnego i  Akompaniamentu
specjalność: pianista akompaniator

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają dyplom ukończenia wyższych magisterskich  studiów muzycznych, 
 • wykazują się osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej,
 • co najmniej dziesięcioletni staż pracy w wyższej uczelni artystycznej.
 1. Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:
 • Zgłoszenie udziału w Konkursie,
 • Życiorys i kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 • Dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych, 
 • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.
 1. Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty  należy  składać do dnia 12. 07. 2013 r. w Dziale Kadr,  Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze  3, I piętro, pok. nr 2. 

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku  wykładowcy.


ostatnia modyfikacja: 11-06-2013
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek