Konkursy na stanowiska


11-06-2013

Konkurs Otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego, w Katedrze Chóralistyki – Zakładzie Edukacji Muzycznej

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

ogłasza
Konkurs Otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego,
w Katedrze Chóralistyki – Zakładzie Edukacji Muzycznej

 1. 1.    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają tytuł  profesora sztuk muzycznych,  stopień doktora habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia,
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.
 1. 2.    Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:
 • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
  • Odpis  nadania tytułu profesora sztuk muzycznych, stopnia doktora habilitowanego

     lub kwalifikacji II stopnia

 • Zwięzły opis osiągnięć artystycznych i dydaktycznych od dnia uzyskania ostatniej nominacji

Dokumenty  należy  składać do dnia  12. 07. 2013 r. w Dziale Kadr,  Akademii Muzycznej       im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro, pokój nr 2.ostatnia modyfikacja: 11-06-2013
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek