Konkursy na stanowiska


11-06-2013

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Instrumentów Dętych i Perkusji w specjalności : gra na flecie

DZIEKAN
WYDZIAŁU WOKALNO – INSTRUMENTALNEGO AKADEMII MUZYCZNEJ
IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko asystenta
w Katedrze Instrumentów Dętych i Perkusji

w specjalności : gra na flecie

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 109 ust.1 Ustawy- Prawo  o szkolnictwie wyższym
  z dnia 27.07.2005r. (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z póź.zm.),
 • posiadają dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych,
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami artystycznymi i w pracy pedagogicznej,

Kandydaci przystępujący do udziału w Konkursie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • Zgłoszenie udziału w Konkursie,  
 • Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 • Dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych,
 • Życiorys,
 • Dokumentację dorobku artystycznego,
 • Informację o przebiegu pracy pedagogicznej.

Dokumenty należy składać do dnia 12.07. 2013 r. w Dziale Kadr  Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3 I piętro, pokój nr 2.

Pozytywne rozstrzygnięcie Konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku  asystenta.


ostatnia modyfikacja: 11-06-2013
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek