Konkursy na stanowiska


11-06-2013

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta, w Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej specjalność: gra na organach

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta,
w Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej
specjalność: gra na organach

 1. 1.    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają stopień doktora (kwalifikacje I  stopnia), 
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.
 1. 2.    Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:
 • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
  • Dyplom uzyskania stopnia doktora (kwalifikacji I  stopnia), 
  • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.
 1. 3.    Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty  należy  składać do dnia  12. 07. 2013 r. w Dziale Kadr ,  Akademii Muzycznej  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro pok. nr 2. 


ostatnia modyfikacja: 11-06-2013
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek