Konkursy na stanowiska


16-05-2013

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Jazzu specjalność- wokalistyka jazzowa

DZIEKAN
WYDZIAŁU KOMPOZYCJI, INTERPRETACJI, EDUKACJI I JAZZU
AKADEMII MUZYCZNEJ
IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH 

ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko asystenta
w Instytucie Jazzu

specjalność- wokalistyka jazzowa

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 

  • spełniają wymogi określone w art. 109 ust.1 Ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005r.     (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z póź.zm.),
  • posiadają dyplom magisterski ukończenia wyższych studiów muzycznych,
  • posiadają staż pracy w wyższej uczelni muzycznej – minimum jeden rok akademicki,
  • wykazują się osiągnięciami artystycznymi.

Kandydaci przystępujący do udziału w Konkursie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  1. Zgłoszenie udziału w Konkursie.
  2. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem.
  3. Dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych.
  4. Życiorys.
  5. Dokumentacja dorobku artystycznego i pedagogicznego.

OFERTY należy składać do dnia 17.06.2013 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej -Katowice
ul. Zacisze 3 – Budynek Rektoratu, I piętro, pokój nr 2.

 Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku  asystenta.

 

 

 

 

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 16-05-2013
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek