Konkursy na stanowiska


22-01-2013

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Klawesynu i Historycznych Praktyk Wykonawczych specjalność: klawesyn

REKTOR Akademii Muzycznej

im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

ogłasza Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Klawesynu i Historycznych Praktyk Wykonawczych specjalność: klawesyn

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają stopień doktora (kwalifikacje I  stopnia), 
  •  wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:

  • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
  • Dyplom uzyskania stopnia doktora (kwalifikacji I  stopnia), 
  • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.

Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty  należy  składać do dnia  22. 02.  2013 r. w Dziale Kadr,  Akademii Muzycznej       im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ,ul. Zacisze3, budynek Rektoratu, I piętro, pok. nr 2


ostatnia modyfikacja: 22-01-2013
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek